Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Berghems mörka lättöl

Berghems Bryggeri - Plats och Etikett enligt Tord

Berghems Bryggeri idag - Runes Bultöl

Berghems Bryggeri med Rune och Tord

Berghems Bryggeri – Tord, Fiat och Aneth

<<<>>>

Gammalt skrot

Hörneås historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Berghems mörka lättöl

Den här artikeln hamnar i kategorin "Gammalt Skrot - i Hörneå". Med detta menas inget negativ utan tvärt om. Vän av ordning undrar säkert vad lättöl har med byns hemsida att göra, en mycket befogad fråga. Ambitionen med denna artikel var oändlig liten, lika liten som etiketten i bild 1. Istället blev det en massa ord och "research" som det heter på journalistspråk.

På vinden, eller det som kallas ”tredje vind” bland takstolarna, skulle diverse tomflaskor flyttas på och däribland några ”svagdricksflaskor”. Det är inte flaskorna som fångade uppmärksamhet utan en av etiketterna, en etikett som dessutom ramlade av då limmet torkat ut. Flaskorna är vanliga och dyker upp här och var i antikaffärer, på loppis och auktioner, ofta för ca 100 kr styck.

Berghems Bryggeri

Bild 1. En ca 10 cm bred etikett på flaskan berättar om Berghems Bryggeri. Detta låg på norra sidan av Umeå älv, till skillnad från det större Umeå Ångbryggeri på södra sidan. Flaskan innehöll inte heller det förmodade utan ”mörkt lättöl” - kanske en PR-satsning i kontrast till en snarlika uråldrig svagdricka.

Moderna läsare kanske inte känner till den klassiska bruna flaskan, ofta 5 Liter i en träställning som på vissa håll kallades kagge. Kännetecknande var även porslinskorken, i Sverige kallad ”patentkork” med sitt patent 1877.

Svagdricka kunde köpas i affären men annars minns man bryggarbilen som kom och tutade en gång i veckan. Den var lastad med flaskor och backar, tomma och fulla, och alla dessa tillsammans gav ifrån sig ett karaktäriskt ljud då bilen skramlade fram. Så var det i alla fall fram till tidigt 1970-tal i skribentens minne från uppväxt i Eskilstuna. Säkert varierade fenomenet beroende av stad, landsbygd och landsända. Svagdricksflaskan var av returtyp och cirkulerade åter till samma bryggeri för påfyllning. Då bryggarbilen inte längre var lönsam fanns flaskorna kvar i livsmedelsaffärer ett tag till under 1970-talet för att sedan sorgligt försvinna.

Nu åter till svagdricksflaskan på vinden. Av sex kvarvarande flaskor var det här den minsta på 2.5L. Den hade en liten etikett (bild 1) och etiketten var dessutom klistrad upp och ned på falskans hals. Möjligen förenklade detta för bryggarchauffören att läsa etiketten uppifrån vid leverans och retur – en ergonomisk arbetsmiljöfråga? Större flaskor tycks ha haft en större etikett mitt på flaskans cylindriska del och en mindre på halsen. Dessa hade även Bryggeriets namn tryckt på porslinskorken vilket inte denna lilla flaska hade.

Etiketten singlade ned mot golvet som en fjäril, och höll på att försvinna genom glesa golvplank. Den räddades till scanner och för att läggas ut på Becken-Webben. En omedelbar fundering gällde varför den lilla staden Umeå hade två bryggerier.

Berghems Bryggeri kan spåras till den sydvästra sidan av Hamrinsberget i Umeå. På en bloggsida (Lennart Forsberg) berättas att bryggeriet låg ungefär där ”swingen” är idag. För utomstående förtydligas att ”swingen” är en kurvig bro för cykel och gångtrafik över trafikled och järnväg, och förbinder Norrlands Universitetssjukhus med stadsbebyggelsen. När man passerar över bron kan man tänka på Berghems gård och Berghems Bryggeri nedanför, ett område som idag mest är en grusplan och/eller en del av "Östermalmsskolan".

I Umeå stadskarta från 1937 kan området beskådas. I den slås man av vägnamnet ”Bryggargatan” som nog antyder bryggeriets plats. Kartan ses i bild 2, lätt modifierad och förstorad och med Berghems gård markerad. Området såsom det såg ut för 100 år sedan skymtar även i en intressant sekvens av vykort från Umeå, i Göran Westerlunds hemsida (från Holmsund).

Umeå Stadskarta 1937

Bild 2. Området sydväst om Hamrinsberget i utkanten av dåtida Umeå, med dess stadskarta 1937. I mitten har gården med namnet "Berghem" markerats grön. Bryggeriet höll till i närheten och förmodligen någonstans utmed Bryggargatan som löper in från vänster över ”Djupbäcken”. Till höger i bild ses ”Sandbäcken”, den som idag går genom Universitetsområdet och ger vatten till Sjukhusdammen.  Hamrinsberget hade en hoppbacke strax norrut utanför bild men som ses på en större karta via länk.

Umeås andra stora Bryggeri var den på Teg vid brofästet och tidigare färjeplats utmed Umeå älvs södra strand. Efter branden 1888 verkar den ha givits namnet Umeå Ångbryggeri AB. Vid sökande av information på nätet hamnar man istället på allehanda nya så kallade mikrobryggerier som anammat namn och domäner (inklusive Westerbottens Bryggeri i Sävar). Tyvärr orkar man inte forcera detta näthinder. På så vis var det enklare med det mindre och unika Berghems Bryggeri. 

Gunnar Engström, 2015-02-15

 

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se