Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Beckens trollsländor 2014

Vilda djur i Hörneå

 

Andra sidor och länkar

Historisk jakt

Historisk jakt i VK

Skog och fritid

Startsida

Beckens trollsländor 2014

Här ges några bilder av sommaren 2014, innan den glöms bort till förmån för 2015. Sommaren var mycket varm och torr, vilket kanske också satte sin prägel på djurlivet. Det är inte ofta man umgås med trollsländorna, men så kändes det sommaren 2014. Sländorna var många, och vilket kan förklara att man även träffar på många trötta sländor i slutet av sin livscykel.

Beckenslända

Bild 1. En fiskekväll vid Degermyrtjärnen 2014-07-19. En stor slända kommer och sätter sig vid fötterna. Den kan lyftas upp med en svanfjäder som låg i strandkanten.

Kunskapsluckorna uppdagas tydliga och stora när man försöker läsa på om trollsländor. Att sländan är en gammal insekt kände man till, ända från yngre karbon och ca 300 miljoner år. Av 5680 arter finns 64 i Sverige, kan man läsa på Wikipedia. Trollsländorna delas in två huvudgrupper. I denna artikel ser vi exempel på det som kallas ”egentlig trollslända”, till skillnad från "jungfrutrollsländor" som är mer gracila i vingar och kropp. Vill man läsa mer så hänvisas till nätet som ger svar på allt, en ovanligt lång och bra artikel.

 

Beckenslända

Bild 2. Trollsländan var lite loj men verkade fungera. Till slut gav den sig iväg.

Tyvärr var det inte så enkelt att reda ut sländans livslängd och hur den dör. En vanlig åsikt är att trollsländan bara lever en dag, men det är mer en myt än sanning. Hur sländan dör kan Becken-Webben hjälpa till att reda ut. Trollsländan i bild 3 hittades på marken, och flyttades till tagetesblomman för att sedermera tyvärr dö, trots skribentens hjälp med hjärt-/lungräddning och vätsketerapi. De mörkblå facettögonen bleknade bort steg för steg då livet tog slut. Då bilden togs fanns ännu hopp om överlevnad, men trots intensivvård stod livet inte att rädda – som det brukar heta.

Beckenslända

Bild 3. En trollslända hemmavid, på en tagetesblomma. Den orkade nätt och jämt röra på sig. Efter lite vattenstänk på vingarna blev den piggare (eller mer skrämd), men några timmar senare var den tyvärr död.

Namnet ”trollslända” är intressant. Den fullödiga Wikipedia ger svar att innan kristendomen kom till Norden så associerades trollsländan med gudinnan Freja och fruktsamhet – således något bra. Trollsländan är vacker och färggrann men har onekligen något övernaturligt drag som gör att många skräcködlor och monster i science fictionfilmer hämtat inspiration från dess utseende. Under kristendomen verkar trollsländan blivit förknippad med allehanda otäcka egenskaper och häxor. En teori bakom namnet är tron att den var trollens spinnverktyg. Vi vet bättre, att trollsländorna i Becken by är mycket snälla.

Gunnar Engström, 2015-04-03

Besökare