Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Becken-bävern

Vilda djur i Hörneå

Skog och fritid

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Becken-bävern

Det har berättats om några miljoner nyinflyttade i byn - bin. Byn har ytterligare nyinflyttade – bävrar, dock färre till antalet. Bävrar ger andra effekter än bin. Bävrar kan förändra landskapet ganska radikalt, och ofta till det sämre tycker de som inte simmar i bäcken. Samtidigt är bävrarna mycket intressanta och arbetsamma djur, värd all respekt.

Vi ska här ge några bilder över bäveraktiviteter. Bäcken i Becken visar sig vara ytterst passande för dessa djur. Tills dags dato har flera konstruktioner uppmärksammats.  Det finns byggregler, även för bävrar och bygglov krävs beroende på årstid. För stunden är det dock fritt fram för bävern att bygga hur man vill, utan risk för juridiska konsekvenser, och vi ska ger lite exempel från skogen.

Bild 1. Bäcken Becken, en vacker bäck som följs djupt in i urskogen.

Bild 2. Efter en halvtimmes vandring kommer man fram till några utmarker från förr. Här är det idealiskt, med lite kvistar fås stora ytor under vatten.

Bild 3. En bäckfåra som fylls med vatten ger nya naturvärden.

Bild 4. En bäverfors.

Bild 5. En myrstack har dessvärre dränkts, och här ses toppen av densamma. Man förmodar att myrorna är myrsyrebittra, eller snarare passé. 

Bild 6. En gran med tre stammar som speglas konstnärligt i bäverdammens vatten.

Bild 7. Bäverforsen, en av flera, med lödder.

Bild 8. Ett bäverhygge.

Bild 9. Bävern poserar, framför Redaktör Lindholm

Bild 10. Skribenten poserar, trampades på svansen till en mindre glad bäver. Detta kan vara den så kallade ”jättebävern”, som troddes vara utdöd sedan 10.000 år. Den kunde bli 2.5 meter lång, och tyckte inte om att bli trampad på.

Bild 11. Angränsande skog är dränkt i vatten. På ytan har konstnärliga blad av is formats.

Bävrar i skogen är intressanta djur, som ger mycket intressanta effekter, och intressanta reaktioner. Frågan kan vara lite känslig. Invånare i Becken by har olika åsikter i frågan, och dessa kommer ej redogöras för mer ingående än så här. Becken-webben avstår från att ha åsikt, men annat kan ej sägas, än att bävrarnas inflyttning hanterats med lugn och sans.  

Gunnar Engström, 2012-11-19

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se