Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Becken-Webbens historia

Indexsida löpande

Innehåll

Tidigare index-bilder

Redaktörens ruta

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Becken-Webbens historia

Becken-Webben startade hösten 2008, då optisk fiber grävdes ned. Hemsidans ambition och profilering har varierat under åren. Inledningsvis var ambitionen att beskriva byn Hörneå och dess invånare i nutid, samt ge administrativt stöd till föreningar i byn. Även historia har varit ett återkommande tema utifrån Hörneå-fotografen Algot Engströms bilder. Se i övrigt "Redaktörens ruta".

Hemsidans fokus utvidgades sedermera till att även inkludera det angränsande samhället Hörnefors. Inte minst har detta gällt industrihistoria. Under senare år har fokus ägnats kultur, natur och besöksmål i Västerbottens närområden.

Hemsidan har ambition att vara underhållande och lättläst. Detta förklarar underfundiga och konstiga rubriker på artiklar. Språkbruket och bilder har på sina håll karaktär av "bondkomik" och "photoshopping" men är på annat håll högtravande - rent ut sagt "tråkigt".

Artiklar har städats bort under åren, medan många andra har fått ligga kvar på hemsidan. Vissa äldre artiklar känns "out-of-date", men får finnas kvar av historiska och nostalgiska skäl. Att ta bort artiklar innebär även att länkar till dem slutar fungera, vilket innebär administrativt arbete att städa. I december 2020 påbörjades ett arbete med att katalogisera innehållet, varvid nära 1000 artiklar hittades.

Skrivande sker mest under vintersäsongen, på och av redaktionen och med bidrag från olika "distansskribenter" inom och utanför byn. Under åren har många mail, brev och bilder skickats till redaktionen, som omsatts i artiklar. Hemsidan är helt ideell, utan reklam.

Räkneverk har varierat under åren. Ett inledande räkneverk gick upp i rök 2009. Det därefter följande räkneverket ligger kvar på indexsidan (förstasidan), med reservation för en period av frånvaro 2018-2019. Det räknar endast enskilda inloggningar på indexsidan, ett per dygn från en given adress. Detta innebär att besök på underliggande artiklar inte räknas, exempelvis via en sökmotor utan att passera indexsidan. Från december 2020 adderas ytterligare ett räkneverk (med gröna siffor) som inkluderar besök på enskilda artiklar.

Med utvecklingen av sociala medier blir hemsidor av detta slag allt mer ålderdomligt. Trots detta bidrar materialet till en bestående historieskrivning. Facebook och andra trendiga mötesplatser är mer flyktiga, selektiva och exkluderande i det avseendet.

Gunnar Engström, 2021-01-04

Björk

Besökare

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se