Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Becken-Webben övergår till pappersformat

Hörnefors historia

Hörnefors Fabrik

Sportkultur i "Hörneåfors"

<<<->>>

Startsida

Becken-Webben övergår till pappersformat

Ett oväntat fynd av 13.8 ton papper från Hörnefors Sulfitfabrik har donerats till Hörneå Hemsida. Det var i ett skrymsle i de gamla hamnmagasinen på Hamnskär utmed kajen som några rullar påträffades.

Hörnefors Sulfitfabrik

Bild 1. Ett flygfoto av Hörnefors Sulfitfabrik, med hänvisning till en nylig artikel Pappers 100 år - Gunnar Nordahl. Det var i magasinsbygganden längst till höger i bild som pappersrullarna stod kvar sedan 1982.

Tack vare denna mängd av papper kommer Becken-Webben övergå till att tryckas på papper istället för att distribueras på internet. Tidningen Hörneå Allehanda blir en gratistidning så länge lagret av papper räcker. Alla läsare kan hämta en gratis tidning, som ges ut torsdagar på utlämningsplats Mjösjöstugan. Där finns även bra förbindelser med omvärlden.

Papper i magasinet Hörnefors Sulfitfabrik

Bild 2. Här ses rullarna, märkt NCB, från 1982. Vill man läsa mer om detta, läs i denna artikel.

Annonsintäkterna går till underhåll av Bygdegården och till handikapp- och rollator-ramp till Mjösjöstugan.

White Horse papper Hörnefors Sulfitfabrik

Bild 3. Så här är logotypen på pappret från Hörnefors Sulfitfabrik, - White Horse. Det är stämplat 1/2 1982 - varefter fabriken galopperade ut i historien.

<<<->>>

Becken-Webben är ytterst tacksam för denna donation av papper, och ska genast starta tryckpressarna. Kunskap om klichétryck är redan historia, att läsa om i en annan tröttsam artikel. Grattis till Hörneå, glad påsk och glad vår i Coronatider!

Gunnar Engström, 2021-04-01

Besökare