Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Backen-Grubbe-rundan i Umeå

Reportage

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Backen-Grubbe-rundan i Umeå

Staden Umeå, några mil norr om Hörnefors tillhör landets expanderande städer. Metropolen Hörnefors är del av Umeå kommun, och även detta samhälle expanderande inte minst till följd av Botniabanan som invigdes för 10 år sedan. Hörneå (Becken by) är del av Hörnefors, och även Hörneå expanderar.

Umeå stad är en arbetsplats för många boende i kranskommuner och Umeås utkanter. Att åka till Umeå för att gå en promenad känns inte så värst lockande. Men i Umeå finns massor av ännu outforskade vägar. Detta är precis det som motiverade till denna promenad och artikel på Becken-Webben. Detta tilldrog sig en söndag i början av februari 2020-02-16, i ösregn och på isbelagda vägar. Regn och is gjorde promenaden till ett äventyr, mer spektakulärt än en vanlig solskenspromenad. Vi låter några bilder tala.

Grubbe-skogen

Bild 1. I älvkanten (Umeälven) mynnar flera diken, med regn och smältvatten och med improviserade broar. Här passeras en av dessa. Redaktör Lena Lindholm dansar över bron som en lindanserska med nätt paraply.

Promenaden utgick från Backens kyrka, eller snarare dess parkeringsplats. Detta är gammal mark och väg, då man från kyrkan går ned mot älvkanten på den gamla "Häradsvägen". Landhöjning har gjort att Umeå centrum gradvis flyttats längre nedströms Umeälven, inklusive dess olika hamnar. Backens kyrka var ett äldre tiders centrum, vilket inte utvecklas mer här.

Grubbe-skogen

Bild 2. En annan bro över ett dike, som ger associationer till någon Indiana Jones-film. Denna bro bör absolut undvikas om man inte vill bada i lerigt vatten.

Grubbe-skogen

Bild 3. Istället för bron i bild 2 får man utmana isen nedströms bäcken. I bakgrunden ses en isbelagd Umeälv. Det är med livet som insats man passerar, med risk att sugas ned i älvens strida strömmar under isen.

Lundabron Umeälven

Bild 4. Den nybyggda Lundabron över Umeälven.

Lundabron i bild 4 förenar de så kallade Bölesholmarna på södersidan av älven med norrsidans Lundåker. Bron, avsedd för gång och cykel, blev långt dyrare än projekterat, kan erinras i lokalpressen och media, från 46 till 156 miljoner kronor. Bron ser modern ut, och den fungerade, vilket kunde konstateras vid överfart 2020-02-16. Den lär fylla sin funktion under många år framöver, en tröst i sammanhanget för alla skattebetalare. Boende i Kommunens utkanter, exempelvis Hörnefors, bör göra till vana att nyttja bron så ofta som möjligt för att få valuta för sina skattepengar. Många läsare inser det ironiska i detta, då bron inte fyller något större värde för utomstående, men den är vacker.

Grubbe

Bild 5. Det byggs mycket i Umeå, här ett konstnärligt bygge i olika färgskalor i ösregn, utmed Kvarnvägen.

Grubbe

Bild 6. En bild som inte lyckats beskriva verkligheten; av ösregn, mörker och omåttlig ishalka. Utan dubbar hade man aldrig klarat denna strapats. Vägsnutten kan heta Tvärågatan.

Backen kyrka

Bild 7. Åter vid Backens Kyrka och kyrkogård.

Regnet har trängt in på djupet av kläder och skor, efter drygt 11 km vandring, senvintern anno 2020. Kläder torkar på några dagar, men minnet består.

Gunnar Engström, 2020-02-26

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se