Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Becken skidstadion
vecka 10

Skog och fritid

Startsida

Becken skidstadion
vecka 10, 2010

Ännu en artikel om Becken Skidstadion. Planen är att byn ska ansöka om kommande vinter-OS. Läsare har nog vid det här laget insett att Becken Skidstadion inte kan konkurrera med OS-anläggningen i Vancouver. Vancouver-spektaklet är nu överspelat, men inte skidstadion i Becken. Den senare är förvisso översnöad, men under 40 cm snötäcke finns fina spår. Det gäller bara att forcera snön. Snöfallet vintern 2009/2010 har tidvis varit övermäktigt byns skidspårare.


När nu sportlovet startat måste byns spår förfinas, en uppgift som inte visade sig så lätt. Det spår som prioriterats var Ulf Hahlins 5-km naturspår. Här uppstod dock vissa problem. Marssolen lyser upp skogen till fascinerande upplevelser. Dessvärre gör sol och värme att snön på Hamptjärnen (Johnstjenna, som Ulf Hahlin benämnde, Murar-Johnsson förmodas) börjar bli vattendränkt.

Hamptjärnen

Bild 1. Hamptjärnen i vårsolens sken. Det fina spåret över sjön bedrar. På dess mitt döljer sig en hel del myrvatten under snön. 

När skribent och Redaktör spårade över tjärnen blev det blött om pjäxan, och inte nog med det, det blev blött om skidan. Skidorna frös ihop till isklumpar som inte lämpade sig för skidåkning. Efter mödosamt skrapande med allsköns tillhygge kunde skidåkningen fortskrida.

Isskidor


Bild 2. Redaktören med välvallade skidor. Även bindningen frös ihop av vattenmassorna och måste ses över innan de fungerade.

Man inser att spåret måste ledas förbi tjärnen.  Glad i hågen dagen därpå skulle spåret ledas runt tjärnens norra kant, men här uppstod nästa problem.  Med ett djup av ca 1 meter lössnö blev detta till en nästan övermäktig strapats, i synnerhet med smala löparskidor.  Tröskandet genom i skogen gjorde att man fick leta upp ett lämpligt älgspår som trots allt hade lite bärighet. Älgen hade dock inte samma tankar på att sammanbinda det nya spåret med det befintliga spåret på andra sidan tjärnen.  Efter viss möda kom man sig trots allt fram till den gamla spårsträckningen. Dessvärre kan inte detta spår rekommenderas, över huvud taget, om man nu inte finner nöje i att ha snö över huvudet.

Snödimma

Bild 3. Ett molnsystem drog över Beckenskogen den soliga lördagen 6/3, 2010. Inom några minuter var Degermyrtjärnen täckt av en dimma och ett mörker som gav tyngd åt upplevelsen.

Becken Skidstadion kan för stunden inte skryta med allt för mycket skidspår. Skoterspåren är det däremot ingen brist på, för den som föredrar maskin. Förhoppningen ställs till kommande skare som gör ny spårning möjligt. Man må även pinsamt medge att förhoppning också ställs till SvenErics Bergströms skoter och spårkälke. Enligt hörsägen är SvenEric upptagen med byggnationer hemmavid. När nu kylan släppt sitt grepp om Becken by tar allehanda vårsysslor vid, vilket även gäller skribenten. 

Becken skidstadion


Bild 4. Becken Skidstadion inför sportlovet 2010. Spåren är inte så många, men bjuder istället på utmaningar. För stunden ses blå bana – Hahlins 5 km naturspår.


Gunnar Engström, 2010-03-07

Besökare