Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Att bli med gravar

Reportage

Algot Engströms bilder

Släkthistoria

Till minne av Hörneåbor

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Att bli med gravar

Rubriken är dramatisk men förstås av många äldre. Det är något vackert med begreppet gravbrev, att anförtros gravvård för bortgångna släktingar. Ofta dyker denna fråga upp då ens sista förälder eller äldre släktning lämnat jordelivet varvid man får överta ansvar för deras gravar men även för de gravar som går ”i arv”, oftast mor och farföräldrar.

Skribenten har förärats fem gravbrev, varav tre i Hörnefors. I en av dessa gravar ligger Hörneå-fotografen Algot Engström tillsammans med broder och svägerska Konrad och Thyra Engström. Inte minst Algot har bidragit till Becken-Webben med bildmaterial. Algot föddes 1887 och gick bort 1957.

Gravvård

Bild 1. Algots gravsten till vänster och snett ovan till höger Konrad och Thyras gravsten. En gul liten skylt till höger signalerar problem med hänvisning till kyrkogårdsförvaltningen.

Nu var det inte Algots sten som var problemet, den var liten och låg ned redan från början. Istället var det brodern Konrads sten som kyrkogårdsförvaltningen provtryck och funnit ett instabilt fundament. Gravstenen läggs då ned eller stabiliseras provisoriskt.

Gravvård

Bild 2. Uppdukning av arbetet. Fundament plockas bort, bädden packas upp med lite grus och vägs in horisontellt och fundamentet läggs åter på plats.

Nu var det ingen stor gravsten som riskerade klämma ihjäl någon förbipasserande, annat än en mus. Men, regler är regler och gravrättsinnehavaren letades upp, och efter lite turer och efterforskning övergick denna till undertecknad Skribent.

Gravvård

Bild 3. Här borras två 18 mm hål genom stenfundamentet.

Normalt är det stenhuggare som åtgärdar dessa problem med gravstenar. Kyrkogårdsförvaltningen hänvisade till ett urval från Nordmaling i söder till Skellefteå i norr. Att fixa denna sten upplevdes dock som en lätt uppgift för Skribenten, med vana vid sten och med maskiner. Detta hade nog Algot och familjen Konrad uppskattat. Sagt och gjort – gravstensakuten ryckte ut från Hörneå. Kyrkogårdsförvaltningen var mycket behjälplig med instruktioner och regler för hur jobbet skulle utföras.

Gravvård

Bild 4. Här drivs två 1 meter långa 16 mm rostfria ankare ned i marken, som förhoppningsvis inte når själva graven. Längden är enligt instruktion från kyrkogårdsförvaltningen.

Gravvård

Bild 5. Algots gravsten tvättas fri från lavar och mossa. Algot föddes 1887-09-19, varför årtalet 1888 synes vara fel. Detta spelar mindre roll idag.

Gravvård

Bild 6. Konrad Engströms gravsten kommer åter på plats.

P.S. Vi avslutar med några gamla bilder.

Konrad och Thyra Engström

Bild 7. Konrad Engström gifte sig med Thyra, vid början av 1920-talet. Bilden är beskuren. Algot Engström fotograferade. I övre raden ses från vänster: Konrad Engström, Thyra Engström, Svea Sjöström och Alma Jonsson (maka till Per-Anton Jonsson). I nedre raden ses: okänd, Göta Norgren och Magda Jonsson. Bilden är från artikeln Johannes Norgren mot Frans Kempe.

Algot med dragspel

Bild 8. Algot Engströms ses vid ett av sina dragspel. En stilstudie han själv komponerat som fotograf, kan man tänka sig. Bilden är från artikeln Dragspelsepoken med Algot.

Ett uppdrag av detta slag drabbar ganska många gravrättsinnehavare. Flertalet tvingas att konsultera stenhuggare. Orsaken till detta är att gamla tiders gravstenar inte var förankrade enligt dagens krav, eller att förankringsdubb rostat av. För ett antal år sedan dog ett barn under en gravsten, under olyckliga omständigheter.

Arbetet tog ca 2 timmar, och gav ett oväntat välbefinnande i att hjälpa sina gamla släktingar.

Gunnar Engström, 2023-09-28

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se