Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Arbete i historisk tid

Artikel 1:
Kvinnor i arbete

Artikel 2:
Historiska fiskare

Artikel 2b
Fiskarna utan bubblor

Artikel 3
Den gamle grävmaskinisten

Artikel 4
Grävmaskinisten på Bumyrbacken

Artikel 5
Priestman Wolf
hos Martin Rehnmark

Den gamle och grävmaskinen - Lars Abrahamsson

Lars Abrahamsson – om Mencken

ABS grävmaskin hos Johan i Vretstorp

Timmerrullare

Timmerrullare på Sulfitfabriken

Vattentuben i nytt fokus

Massalämpare på Sulfitfabriken

Gamla pannhuset på Sulfitfabriken

Vattentub och cisterner 1905

Brobyggarna i Algots arkiv

Skogshuggarna i Algots arkiv

 

<<<>>>

Bilning

Ulf Hahlins timmerstuga

Tillmakning - sprängteknik i Hörneå

Trasmattor och pappersmassa - del 1

Trasmattor och pappersmassa - del 2

Trasmattor och pappersmassa - del 3

Trasmattor och pappersmassa - del 4

Trasmattor och pappersmassa - del 5

Trasmattor och pappersmassa - del 6

Trasmattor och pappersmassa - del 7

Trasmattor och pappersmassa - del 8

Trasmattor och pappersmassa - del 9

Trasmattor och pappersmassa - del 10

Sanny Holm söker filt

<<<>>>

Moderna yrken

Kraftledningens öde 2019

<<<>>>

Hörneås historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Arbete i historisk tid

På denna sida kommer olika artiklar att samlas som beskriver dåtidens vedermödor och arbete. Många bilder från förr visar festliga tillfällen och händelser. Vardagen hade sina roliga stunder även den, men arbetet var  mestadels tungt. Fotografen Algot Engström roade sig med att dokumentera alla sorters händelser, även vardagens slit.

Artikelserien inleds med att berätta om kvinnornas betydelsefulla roll i dåtidens Hörneå, då liksom idag. Arkiven innehåller även bildserier över olika yrken, vilka sedermera kommer berättas om i mån av tid och utrymme på Becken-webben. 

Arbete i Hörneå

Bild 1. Linjearbetare och deras akrobatiska konster, 1930-tal? I och med Hörnefors sulfitfabriks och samhällets utbyggnad behövdes mer ström. En linje bröts genom skogen, från nordväst och in mot Hörnefors. Linjen passerade Hörneå by och dess marker.

Gunnar Engström, 2009-02-07

 

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Besökare