Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Anna Söderholms skolfoto
- från Torsten Andersson

 

Släkthistoria

Hörneås historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Artikel 12

Anna Söderholms skolfoto

- från Torsten Andersson

Torsten Andersson skickade ett tidningsurklipp till Redaktionen. Det var nog Torstens mor som klippt ut det, ur Västerbottens-Kuriren för snart 30 år sedan. Tidningen skrev om ett foto som skickats in, av Anna Söderholm. Bilden hade Algot Engström fotat, år 1915.  Så här skrev Torsten, ungefär, 2012-11-29.

Hej,
Jag brände massor av papper nere vid havet igår. Antagligen var det bland min mammas gamla papper som tidningsklippet kom fram.

Jag kollade med Bo o Ruth Sjöstedt, och de sa att fotot var från Hörneå och inte från Robertsfors. Däremot ska det finnas en by som heter Bäck i närheten av Robertsfors!

Jag har inte sett bilden tidigare.

Hälsn. Torsten

Fotot är intressant, men omständigheterna runt det hela ger extra färg. Foto förblir dock svartvitt, men vi kan koppla det till annat på Becken-Webben. Fotot finns återgivet i boken ”Hörneå, vår by dess historia”, som författades på 1990-talet. Innan dessa hade Anna Söderholm således skickat sin egen kopia av klassfotot till Västerbottens-Kuriren. Anna hette som ung Lundgren och är avbildad på fotot (mitt i andra raden).

Bild 1. Skolfoto från Becken by år 1915. På bilden från vänster i främre raden: Hilda Stecksén, Elsa Norgren, Agneli Bergström, Edla Bergström, Hilda Jonsson. Andra raden: Ernst Lundström, Ingrid Jonsson, Karl Bergström, Elsa Stecksén, Anna Lundgren, Ebba Stecksén, Hedvig Bergström, Herbert Johansson, Berta Johansson, Mia Lundgren, Konstanze Bergström. Tredje raden: Karl Stecksén, Gottlov Bergström, Elis Karlsson, Albin Ekholm, Ester Viklund (lärarinnan). 

Listan av namn i bild 1 var hämtad ur Västerbottens-Kuriren, med andra ord Annas lista. När man jämför bild1 med den i boken ”Hörneå, vår by dess historia”, så tvingas man till slut räkna antalet barn i respektive rad, det stämmer ju inte. En normalt funtad nätskribent hade inte brytt sig, men rätt ska vara rätt, varför stämmer inte barnen? För att inte läsarna ska bli lika förtretade återges inte fotot ur Hörneå-boken (sidan 37 av densamma).

Jo, klassfotot i Hörneå-boken visar sig vara beskuret, och stackars Kontanze Bergström ute på högerkanten är försvunnen. Istället har det blivit oordning på barnen till höger om Herbert Johansson i andra raden. Mycket förbryllande, för Kontanze Bergström är ju namngiven i boken, men saknas ju i bokens bild, eller…? Vi tror på Annas namnlista, och i så fall har byns historiebok ”förlorat” Berta Johansson” i namn och Kontanze Bergström i bild. Namn mot barn blir därmed förskjutna till höger om Herbert! Härmed tycker vi oss ha löst problemet med de förlorade barnen från 1915. Dessa uppgifter är helt ovidkommande, i synnerhet då bokens bild ej visas - men så är det på Becken-Webben – ovidkommande var ordet.  

I sitt brev till tidningen hade Anna refererat till Bäcken, men journalisten verkar inte förstått vilken bäck som åsyftades. Istället letade vederbörande upp en annan bäck, i Robertsfors, ”enligt våra efterforskningar” som han förtroendeingivande formulerade det. I Robertsfors finns många bäckar, varav en heter ”Korvbäcken”, visar det sig vid skribentens egen efterforskning på nätet. Nu 30 år senare har även bäck-mysteriet fått sin lösning.

Tidningen berättade även att fotot var 70 år gammalt, med andra ord; 1915+70= 1985. Kanske var Anna Lundgren 10 år då hon fotograferades med sin klass, och att hon då var född ungefär 1905. Med lite komplicerad matematik var hon således 1985-1915+10=80 år då hon skickade bilden till tidningen. Anna bodde då i Örnsköldsvik sades dessutom.

Vi har faktiskt en bild på Anna Söderholm. Denna ses i en artikel med ljudfil där Hedvig Jonsson (född Bergström) berättar minnen.  I denna bild ses Anna och Hedvig under juletid på det sena 1920-talet. Observera att även Hedvig Bergström finns på skolfotot från 1915.

Anna hette som ogift Lundgren, vilket antyder att hon kom från Vadet, en samling av några hus utmed Riks-13 söderut från Hörnefors till Norrby. Om en annan Lundgren, Signe Lundgren, har vi berättat tidigare. Hon dog i Spanska sjukan och var möjligen en äldre syster till Anna. Signe var förlovad med skribentens farfars bror Konrad, som därmed förlorade sin fästmö på detta tragiska sätt.

Anna gick i skola i Becken by, men bodde ”på” Vadet. Vägen till skolan gick delvis genom mörka skogen, någon dryg kilometer av en skolväg som säkert var minst fyra kilometer lång. Detta var under en tid då kustlandsvägen Riks-13 inte var färdigbyggd. Det finns många berättelser från förr hur små barn promenerade mellan hem och skola, genom skogen, i ur och skur, i snöstorm, i kyla eller mörker, och bland björnar och någon eventuell kvarvarande varg som ylade. Ibland gick det inte att ta sig hem och då fick de sova över hos någon bybo. I Redaktionens hus var det återkommande logi för skolbarn i nöd, berättade farmor Ebba Engström. Ebba är borta sedan 20 år, och risken finns att Anna ej heller är med oss idag. Här får dock Anna en liten pånyttfödelse, på nätet, tack vare Torstens Andersson.

Gunnar Engström, 2012-12-02

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se