Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Anna Carlsson - f.d. Hörneå - leder landets tillsyn av Corona

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Anna Carlsson - f.d. Hörneå - leder landets tillsyn av Corona

Hörneå - Becken by - är känd för mycket, inte minst sin hemsida Becken-Webben och sina hedervärda invånare. Här ska vi uppmärksamma Sveriges myndighetsperson för Corona-restriktioners efterlevnad - Anna Carlsson. Anna är "nationell samordnare för Länsstyrelsens tillsynsuppdrag"

Förvisso, Anna flyttade för några år sedan från Hörneå till Falun, en något större by. Där blev hon miljöchef och avdelningschef Miljö och Samhällsplanering. I Umeå var Anna projektansvarig för UMEVA reningsverk på Ön, och satt i företagets styrelse. Becken-Webben uppmärksammade Anna i november 2015.

Det nya reningsverket i Umeå invigdes 2015-10-24, och månaden därefter - var allmänheten inbjuden att besöka anläggningen. Tillställningen var i anslutning till ’Världstoalettdagen’, 19:e november! Anna blev därefter Hållbarhetschef i Umeå Kommun (Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB - VAKIN) - en bra karriär med andra ord.

Anna Carlsson Hörneå

Bild 1. Anna Carlsson f.d. Hörneå i SVT Rapport 2021-01-09, ansvarig för efterlevnadskontroll av Regeringens Corona-restriktioner. Uppdraget tillföll Länsstyrelsen Dalarna, där Anna är verksam. Foto - Skribenten.

Idag, 2021-01-23 hördes Anna i EKOT - Sveriges Radio, om sitt uppdrag att kontrollera följsamheten. Anna - en myndighetsperson på viktigt uppdrag. Det är bara att gratulera Anna, Länsstyrelsen Dalarna och staden Falun och inte minst byn Hörneå.

Coronavirus i Hörneån

Bild 2. En passande bild hur coronavirus ses regna ned och drunkna i Hörneån. Hur detta gick till förtäljer inte historien, men bra effekter kan förväntas.

Gunnar Engström, 2021-01-23

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se