Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Ann-Katrin i Öre – artikel No 1

Jag sökte ett årtal och fann en trevlig hemsida

Häggströmarna på Strömsör - del 1

Häggströmarna på Strömsör - del 2

En stilla betraktelse

Vårlig utflykt?

Håknäsmördaren igen

<<<>>>

Strömsör - en historisk plats - artikel 1

Strömsör - en historisk plats - artikel 2

Strömsör - en historisk plats - artikel 3

Strömsör - ur Hanna Bäckmans kamera - artikel 4

<<<>>>

Hörneforsbor berättar

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Ann-Katrin i Öre – artikel No 1

Becken-Webben har skrivit en hel del om byarna Håknäs och Öre, byar som ligger någon mil söderut från Hörneå. Dessutom finns Rune Öström som brukar kallas Becken-Webbens ”distansskribent” från Rosersberg norr om Stockholm, utflyttad från Håknäs. Rune har bidragit med många artiklar till Becken-Webben. Här ger vi en länk till en artikel om vårdhemmet i Strömsör som leder till nästa läsare och skribent – Ann-Katrin Lagnefeldt (född Lundqvist).

Strömsör

Bild 1. Doktor Carl Häggströms fastighet som blev Strömsörs lanthushållningsskola. Foto: Hanna Bäckman, Nordmaling.

Här ger vi en ingress till den artikel Ann-Katrin skickat till Redaktionen och som publiceras inom kort på hemsidan. I denna artikel berättar Ann-Katrin att hon sökte ett specifikt årtal om byn Öre - och detta sökande ledde till Becken-Webben. Årtalet synes ha varit 1949 - vilket berättas i artikelserie om Strömsörs lanthushållningsskola, en serie om fyra delar som börjar med; Strömsör - en historisk plats.

Som bakgrund till den kommande artikeln återger vi några ord från Ann-Katrins korrespondens med Redaktionen, vilket vi sammanfattar med följande ord:

Hej!
Vilken intressant och rolig hemsida. Blir så nostalgisk när jag läser om Öre, min hemby. Jag är född i Öre men bor söderöver i Haninge sedan många år. Det är alltid kul att se bilder från älven som vi såg från vårt köksfönster innan åkrarna och ängarna växte igen.

Läste ett inlägg från en f.d. Håknäsbo som emigrerat till Rosersberg, Stockholm. Som vän av ordning, måste jag invända mot att denne kallar Strömsör för by, detta är ju en del av Öre by och inte alls en egen by.

Det var Rune Öströms berättelse jag syftar på. Men när jag läste om den så inser jag ju vem han är. Han är ju son till Oskar Öström i Håknäs som hade åkeri och körde skolbussen till Nordmaling. Ack så liten världen är. En’ Rune körde den mindre bussen ibland och mamman Linnea likaså. Minns dem så väl. Skolbussen var ungefär lika blå som Runes Toyota.

Jag hette Lundqvist som flicka och en Rune minns mig nog inte men kanske mina föräldrar, Halvard och Berta.
Framför mina hälsningar. Ann-Katrin L.

Här får både Rune och Skribenten en rättelse av Ann-Katrin vad gäller ”byn Strömsör”. Skribenten har tidigare refererat till "bron i Öre" vilket under senare år kallats "bron i Strömsör". Men, utifrån det Ann-Katrin skriver är Strömsör en del av Öre. Tittar man på kartan finns delarna; Öre, Strömsör, Adolfshem och Nedre Öre. Den senare ligger några kilometer söder om Öre och kanske utgör en separat ”by”.

 

Gunnar Engström, 2024-01-21

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se