Elektroterapi
i Ö-vik

Elektroterapi i Hörneå

Bildarkiv

Startsida

Algot Engströms Elektroterapi - i Ö-vik

Med stor förundran råkade skribenten läsa en artikel i Örnsköldsviks Allehanda, publicerad den 11 december 2009. Undertecknad hade färdats till Ö-vik för att närvara vid en begravning (Stig Jonsson, gift med före detta Hörneåbon Judith Engström). Ö-vikstidningen tillkännagav redan på förstasidan att man kan ”KOLLA HÄLSAN MED STRÖM”. Tankarna gick genast till Becken-Webbens artikel om Algot Engströms Wohlmuthapparat, en apparat från förra årtusendets tidiga 1900-tal.

ÖA frontsida 091211ÖA Elektroterapi 091211

Bild 1, 2. Artikel i Örnsköldsviks Allehanda, den 11 december 2009. En futuristisk bild med kontur av en människa, synes mer hämtad från ett datorspel än från sjukvård.

Becken-Webben tar sig här friheten att återge valda delar av artikeln i Örnsköldsviks Allehanda, och med tydlig referens. I korthet berättas om hur strömmar genom kroppen, förvånansvärt likt det som teoretiserades om för 100 år sedan, återspeglar cellernas tillstånd och kemi, och hur detta översätts med hälsa och diagnostik av sjukdomar. Undertecknad tror inte en sekund på dessa teorier! Å andra sidan är man representant för den kritiserade ”traditionella medicinen”, i egenskap av professor och överläkare i thoraxkirurgi men även docent i histologi och cellbiologi vid Umeå Universitet.

Jag skriver dock den här artikeln utifrån en fascination av att samma tankar tänktes av farfars bror Algot Engström. Algot befann sig dock i elektricitetens ungdom och inte i dagens samhälle av modern forskning och sjukvård. Dessutom, man ska inte dödförklara avvikande uppfattningar bara för att man själv har rätt(!) Algot dog trots sin Wohlmutapparat, kanske mest av ålderdom. Han lär ha sviktat i tron på den undergörande elektriciteten, om man ska tro diverse brev och anteckningar han lämnat efter sig.

ÖA artikel 091211

Bild 3. Metallplattor med ström, i modern version men inte med modernt tänkande.

”Kan man se hur man mår genom att skicka ström genom kroppen?” Den frågan ställer man sig i Örnsköldsviks Allehanda. Svaret har ju sitt givna svar ”Ja” enligt de personer som intervjuas. Undertecknads svar behöver inte repeteras. Artikel fortsätter med att beskriva:

-Tänker man på hälsokontroll tänker man nog oftast på blodprov och stetoskop. Men det finns inte med i kvantmedicinen. Genom att sätta händer och fötter på stålplattor och fästa elektroder på pannan får man i stället ström skickat genom kroppen.

-Allt har frekvenser och varje organ har en egen frekvens. Har man rätt frekvens så mår man bra.

Dessa ord från 2009 leder tanken 100 år tillbaka i tiden, till följande försäljningsmaterial rörande Algots Engströms Wohlmuthapparat.

-Hälsan är alltså beroende av ett visst mått av livselektricitet. Störningar i denna normala tillförsel av detta viktiga livselement betyder motsvarande störningar i hälsotillståndet. Kroppen blir mottaglig för sjukdom av olika slag.
-Med andra ord: Människan är F R I S K, så länge det finns jämvikt mellan tillförseln och förbrukningen av livselectricitet. Däremot blir hon S J U K, om denna jämvikt rubbas.

Wohlmuthapparaten var trots allt ganska försiktig i sina teorier om galvaniska strömmar (likström). Annat var det med Radio-Biola som adderade frågan om frekvenser (växelström), likaledes för 100 år sedan.

-Biola arbetar enligt samma principer som radio och får sin kraft i jorden från de elektromagnetiska jordströmmarna.

-Biola är en reservoar, som uppsamlar sjukdomsvågor eller sjukdomsvibrationer och förvarar dem. Dessa sjukdomsvibrationer brukas sedan till att bistå naturen uti att utrota själva den sjukdom som frambragt den.

-Biolan användes vid nervositet och dålig matsmältning, vid hjärtklappning, förstoppning, huvudvärk åstadkommen av dåligt matsmältning, väderspänning, smärtor efter intagen föda, gaser, alla slags plågor eller rubbningar i magen, levern eller njurarna och matsmältningskanalerna samt vid alla koroniska sjukdomar.

Den "moderna" varianten av Wohlmuth och Radio-Biola utgörs av tre system enligt artikeln i ÖA år 2009 - "EIS mäter jonkoncentrationen i cellerna, Introspect läser av den elektromagnetiska kommunikationen mellan hjärnan och kroppens organ, och LIFE läser av kroppens reaktion på mycket svaga elektromagnetiska signaler och registrerar obalanser". Allt är att klassa som humbug. Det sägs vidare att – ”det är gammal kunskap men ny teknik” – och visst känns orden igen från förr, kan man konstatera. Men, det finns en skillnad. Radio-Biola (100 år sedan) begränsade sina ambitioner till att rapa upp en massa sjukdomar som kunde behandlas (läs och begrunda ovan), medan deras moderna anförvanter kallt konstaterar:

- Det här systemet innefattar allt.

Läsare av denna artikel blir antingen road, eller oroad, över skribentens raljerande kring elektromagnetiska frekvenser som bot mot rapande väderspänning eller allt annat man kan drabbas av i sjukdomsväg. Skribenten ber om ursäkt för detta, och låter framtiden utvisa vägen för morgondagens sjukvård, i skattebetalarnas tjänst.

Gunnar Engström, 2009-12-27

Besökare