Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Algot fotograferar barnen på trappen

Algot Engströms bilder

Algot Engströms dåliga glasplåtar - en serie

Bildarkiv

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Algot fotograferar barnen på trappen

Dagens skärva (hänvisning görs till tidigare artiklar), visar några personer på en trapp varav många är barn. Glasplåten som fotografen Algot Engström kasserat en gång i tiden var inte stor, den som begravdes i sågspån på hans vind. Det som ser ut som en rejäl glasbit i bild 1, men vetskap om hur stora glasen var talar för att vi bara har ungefär en femtedel av den ursprungliga plåten och motivet kvar. Kanske hamnade motivet snett i kameran, som orsak till att negativet dumpades på vinden och sedermera trampades sönder.

Algots negativskärva med barn på trapp

Bild 1. En skärva av ett fotonegativ, nog 100 år gammalt.

Photoshop, så heter ett program som är användbart till mycket. I bild 2 har den vänstra delen av bakomliggande veranda byggts upp igen, genom att kopiera den högra delen. Tyvärr är kvaliteten på fotoemulsionen dålig och fuktskadad, men man kan se uttrycken i ansiktet på personerna i bild. Kanske är det en skolklass med lärare som fotats. 

Barnen på trappen

Bild 2. Uppsnyggad bild, i alla fall lite större och skarpare. Vare sig hus eller personer känns igen av undertecknad

Gunnar Engström, 2014-11-23

 

Maila till redaktionen, om Du vet något om bilderna.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se