Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Algot Engströms dåliga glasplåtar

1) Historiska skärvor i Algots sågspån

2) Dåliga glasplåtar i Algots arkiv - del 1

3) Dåliga glasplåtar i Algots arkiv - del 2

4) Alla Helgon - och en Algot 2014

5) Pojken med de två dragspelen

6) Ungdomar i finkläder

7) Algots 100-åriga skidbindning

8) Algot fotograferar barnen på trappen

9) Ungdomarna från vinden

10) Damen vid bordet

11) Pojkarna i vinterskogen

12) Herr, Fru och Ko

13) Sherlock Holmes i Hörneå

14) Konfirmation i Hörnefors

15) Pojken med skidstavarna

16) Storfamiljen på vinden

17) De unga tre

 

Andra artiklar om Algot

Algots elektroterapi

Dragspelsepoken med Algot

Musikanläggningar i det gamla Hörneå

<<<>>>

Bildarkiv

Algot Engströms bilder

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Algot Engströms dåliga glasplåtar

Denna underrubrik skapas eftersom antalet glasnegativ som hittats på Algot Engströms vind blivit många. Till vänster är serien av artiklar, med bilder som nog Algot Engström inte hade avsett att bli visas eftersom de hamnade som skrot på hans vind, i ett hus som nu rivs år 2014-2015. Tack vara detta så har bilderna, eller fragment av bilder överlevt till idag.

Pojken med de två dragspelen

Hörneå bys hemsida www.becken.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besökare