Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Affären i Hörnefors 5:e juli Anno 2023

Strider och militära högtider i Hörneå och Hörnefors

Hörneå historia

Hörnefors historia

Reportage

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Affären i Hörnefors 5:e juli Anno 2023

Affären i Hörnefors - eller på gammalt språkbruk - Affairen vid Hörne Fors" inträffade den 5:e juli 1809. Ryssarna anfaller. Stridens fokus riktades mot bron över Hörneå där den svenske/finske överstelöjtnanten Joakim Zakarias Duncker sårades och strax efter dog av sina skador. Minnet av denna händelse upprätthålls, så även 2023. Några bilder får berätta.

I en nylig artikel på Becken-Webben om krigets sista skott - vid Affairen i Pitsund - annonserades programmet för begivenhet i Hörnefors den 5:e juli. Tillställningen är och fortsätter vara ett samarbete mellan:

- Reservofficersföreningen i Västerbotten (ROSIV)
- Svenska Kyrkan och Hörnefors församling
- Hembygdsföreningen i Hörnefors
- Umeå Kommun

Därtill medverkade representanter för:

- Svenska Försvarsmakten
- Finska Försvarsmakten
- Norska Försvarsmakten

Affairen i Hörnefors 5:e juli 2023

Bild 1. Chefen för Norra Militärregionen - vars stab har säte i Boden - håller tal.

Mycket är skrivet på Becken-Webben om den 5:e juli, en återkommande händelse sedan 10 år tillbaka, och än längre i andra former. Det är drygt 200 år sedan dessa strider ägde rum, med ett ryskt anfallskrig mot den östra rikshalvan 1808 (dagens Finland) och ett krig som fortsatte ned i Västerbotten 1809 till norra stranden av Öre älv. Mer kan läsas i tidigare artiklar på Becken-Webben.

Affairen i Hörnefors 5:e juli 2023

Bild 2. Musköter laddas tidsenligt, i detta fall av Hörneforsbon Anders Agdahl som häller fängkrut i fängpannan.

Förutom inhemsk vapentillverkning försågs svenska armén av vapen från sin bundsförvant England. Sveriges allians med England var i själva verket orsak till att Sverige angreps av Ryssland. Idag vill säkert många anmärka - att det var Finland som angreps inte primärt Sverige - men Finland och Sverige var ett och samma land sedan freden i Nöteborg 1323, nära 500 år fram till 1809.

Napoleons blockad av England och dess sjöfart blev påtvingat flera europeiska stater som kuvats av Frankrike. Detta reglerades i fredsfördraget dem emellan i Tilsit 1807, eller snarare dess hemliga tillägg. Detta tillägg adresserade egentligen Danmark med uppgift att anfalla Sverige om inte Sverige bryter med England. Exakt vilket uppdrag den ryske tsar Alexander fick av Napoleon är inte nedtecknat i det hemliga avtalet utan tros vara en muntlig överenskommelse 1807. Det blev Ryssland och inte Danmark som fick framgång i denna uppgörelse.

Affairen i Hörnefors 5:e juli 2023

Bild 3. Göran Backman från Oravais i Österbotten håller kompanifanan. Göran berättade om uniformsdetaljer och om hur strid mot ryssen gick till. Göran och hans kollegor i bild 4 är inte militärer utan historiker och hembygdsrepresentanter som på ett föredömligt sätt håller traditionen i liv, i Finland och i Sverige (bild 2).

Sverige som var i allians med England kom således att anfallas av den ryske tsar Alexander. Den svenske kungen Gustav IV Adolf såg Napoleon som en inkarnation av djävulen, vilket för svensk del slutade med att den östra rikshalvan Finland förlorades och blev ett ryskt storfurstendöme. I efterdyningar till ryska revolutionen förklarade sig Finland självständigt.

Affairen i Hörnefors 5:e juli 2023

Bild 4. Här ses en typisk formation och hur musköter avfyras, under ledning av Göran Backman i bild 3. Gamla brukskyrkan ses i bakgrunden, idag som då 1809. För den som känner till geografi och väderstreck på platsen inser att Göran Backman beordrar eld mot egen trupp, dvs Norra Armén som försvarar broövergången över Hörneån. Inte undra på att det gick dåligt för försvararna 1809.

För dagens Finland kan händelserna 1809 betraktas som en positiv utveckling - att äntligen ha lyckats skaka av sig Sverige! Detta är en efterhandsbetraktelse, men tanken hade florerat redan på 1700-talet av en liten grupp Anjalamän.

Då var dramatiken stor, att Finland frångår Sverige. Fredstraktatet signerades den 17:e september 1809 i den finska staden Fredrikshamn, halvvägs mellan Helsingfors och den idag ryska staden Viborg.

Affairen i Hörnefors 5:e juli 2023

Bild 5. Till vänster en känd gestalt från Hörnefors - Mervi Sallinen - som ordförande i Hörnefors återupptagna hembygdsförening. En för dagen tidstypisk hembygdsdräkt, då Mervi medverkar i Hemvärnet. Till höger ses ställföreträdande chef för 13:e Hemvärnsbataljonen Västerbotten. Skribenten utelämnar namn i denna artikel för de som inte behöver nämnas av säkerhetsskäl eller inte är tillfrågade.

På den svenska sidan signerades fredstraktatet av Anders Fredrik Skjöldebrand och Curt von Stedingk. Den senare beskrev sin bestörtning med följande ord:

"Himmeln är mitt vittne - att jag skulle velat underskriva min död - hellre än denna fred."

Sallinen och Döbeln

Bild 6. Mervi Sallinen sammanstrålade även med General von Döbeln. Döbeln höll sitt sedvanliga avskedstal till Norra Armén. Det har blivit ett antal avskedstal av Döblen sedan starten under Umeå Kulturhuvudstadsår 2014. Han verkar ju aldrig bli klar? Foto: Mervi Sallinens mobilkamera!

Dunckers monument 2023

Bild 7. Slutresultat av dagen den 5:e juli 2023 - med mångfald av kransar vid Zacharis Dunckers monument.

Det var många besökare vid årets firande av "Affairen i Hörnefors" den 5:e juli och minnet av Duncker. Brukskyrkan blev nästan fullsatt, och räknade in drygt 100 besökare. Dagen inleddes med en kort gudstjänst under ledning av Kyrkoherde Moa Beak.

Trots lite regn under inledande anföranden ute vid monumentet var det en trogen skara som fortsatte sin medverkan även på eftermiddagen med korv, kaffe, och förevisningar. Däribland demonstrerade Göran Backman praktiska detaljer från kriget (bilder 3 och 4) samt från Hemvärnsbataljonen redogjorde Rickard Eklund om krigets strategier i Hörnefors.

Gunnar Engström, 2023-07-06

Hörneå bys hemsida www.becken.se