Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Affären i Hörnefors 5:e juli 1809 - Anno 2022

Strider och militära högtider i Hörneå och Hörnefors

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Affären i Hörnefors 5:e juli 1809 - Anno 2022

Ett säkert sommartecken är "Affären i Hörnefors", dvs dagen till minne av striden mot ryssen i Hörnefors den 5:e juli 1809. I många tidigare artiklar på Becken-Webben har denna affär berättats om, inte minst kulturhuvudstadsåret 2014. Från förra årets artikel repeteras historien till varför affären uppmärksammas:

1) Kriget 1808-1809 - mot Ryssen som anföll Svea Rike, dåvarande östra (Sverige) och västra (Finland) rikshalvan. Ett krig som den 5:e juli 1809 drabbade byarna Hörne och Bäcken liksom järnbruket vid "Hörne fors".

2) Överstelöjtnant Joachim Zachris Duncker dog vid affären i Hörnefors då den svenska armén överraskades av ryssen. Duncker tillhörde den svenska armén men var bördig från dess östra rikshalva, född i Kristina socken Savolax 12 november 1774.

3) Samverkan i norr; Svenska Kyrkan, Umeå Kommun och Försvarsmakten, och den mellan länder; Finland, Norge och Sverige. I detta har även minnet av 2:a världskrigets offer uppmärksammats samt kvarvarande krigsveteraner.

Svenska Kyrkan hedrar affären i Hörnefors

Bild 1. Representant för Svenska Kyrkan, Christer Fredriksson, lägger ned en bukett blommor till minne av de som stupade vid Affären i Hörnefors 1809. Bilden är från 2021. År 2022 medverkade även Hörnefors nya kyrkoherde Moa Beak.

Vi visar några bilder från 2022, en solig 5:e juli, men hänvisar i övrigt till en mångfald av tidigare artiklar och bilder på Becken-Webben, som kan läsas från rubriksidan Strider och militära högtider i Hörneå och Hörnefors.

Bild 2. Kransar lades ned vid monumentet, från vänster; Norska Försvarsmakten avd Helgeland // Zacharis Dunckers släkt // Umeå Kommun // Finska Försvarsmakten // Finska Försvarsmakten Nylands Brigads Gille // ROSIV (Reservofficerssällskapet i Västerbotten).

Avsändare till kransarna i bild 2 kan inte helt säkerställas ur Skribentens minne, men adressaten är Joachim Zachris Duncker.

Bild 3. ROSIV står för Reservofficerssällskapet i Västerbotten, och är den förening som övertagit ansvaret för Dunckers dag sedan ett par år tillbaka.

Bild 4. Här ses delegater från Norska Försvarsmakten. Närmast till vänster ses dock Mervi Sallinen, boende i Hörnefors och engagerad i Hemvärnsbataljonen i Västerbotten, för dagen ingående i fanvakt och som konferencier.

Bild 5. Finska delegater i mitten, flankerat av 1809 års soldater.

Bild 6. Svenska delegater till höger tillsammans med finska och norska från ovanstående bilder.

von Döbeln

Bild 7. General von Döbeln håller sitt avskedstal till Norra Armén, vanligen till häst såsom tidigare år, men i år till fots av logistiska skäl. Ingen vet vem som gestaltar von Döbeln - enligt vissa - en vålnad.

General von Döbelns tal har inget med slaget i Hörnefors att göra, då det hölls den 8:e oktober 1809 i Umeå, idag "Döbelns park". Talet har dock varit ett ofta återkommande inslag vid Duncker dag i Hörnefors, så även 2022.

Erik Eriksson och Mervi Sallinen

Bild 8. Erik Eriksson och Mervi Sallinen, en bild från 2021. Erik är den som hållit i många trådar kring minnesdagen, sedan lång tid tillbaka. I år 2022 drabbades Erik tyvärr av hälsoproblem och kunde inte medverka men uppmärksammades ändå och även så på Becken-Webben.

Till minne av Duncker och de övriga som stupade i Hörnefors år 1809.

 

Gunnar Engström, 2022-07-07

Hörneå bys hemsida www.becken.se