Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Affären i Hörnefors 5:e juli 1809 - Anno 2021

Strider och militära högtider i Hörneå och Hörnefors

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Affären i Hörnefors 5:e juli 1809 - Anno 2021

Åter är årsdagen kommen av Affären i Hörnefors den 5:e juli 1809. Det ska inte handla om en lanthandel! Nej, dagen hedrar tre saker:

1) Kriget 1808-1809 - mot Ryssen som anföll Svea Rike, dåvarande östra (Sverige) och västra (Finland) rikshalvan. Ett krig som den 5:e juli 1809 drabbade byarna Hörne och Bäcken liksom järnbruket vid "Hörne fors".

2) Överstelöjtnant Joachim Zachris Duncker dog vid affären i Hörnefors då den svenska armén överraskades av ryssen. Duncker tillhörde den svenska armén men var bördig från dess östra rikshalva, född i Kristina socken Savolax 12 november 1774.

3) Att minnet av slaget lever kvar; med både lokala förmågor, Svenska Kyrkan, Umeå Kommun och Försvarsmakten. Därtill har representanter från Finska Försvarsmakten medverkat, dock inte Coronaåren 2020 och 2021. Minnet av finska krigsveteraner från 2:a världskriget har även uppmärksammats.

Svenska Kyrkan hedrar affären i Hörnefors

Bild 1. Representant för Svenska Kyrkan lägger ned en bukett blommor till minne av de som stupade vid Affären i Hörnefors 1809

Om den 5:e juli har det skrivit mycket på Becken-Webben. Vi ska inte återberätta allt detta utan hänvisar istället till tidigare artiklar, se rubriksidan Strider och militära högtider i Hörneå och Hörnefors under "Till minne av Slaget vid Hörne Fors".

Svenska Armén 1809

Bild 2. Åter dök tidstrogna soldater upp, varav i alla fall en av dem är boende i Hörnefors idag.

För några dagar sedan lättades Corona-restriktionerna i landet, vilket möjliggjorde en mindre tillställning i gamla Brukskyrkan i Hörnefors, samt vid det angränsande Dunckers-monumentet. Vi visar några bilder, men utelämnar namn på de personer som inte vidtalats.

Jan Bergman Umeå Kommun

Bild 3. Jan Bergman, kommunikationsdirektör Umeå Kommun håller tal.

Jan Bergman Umeå Kommun

Bild 3b. Närbild av Jan Bergman, kommunikationsdirektör Umeå Kommun.

Jan Bergman är kommunikationsdirektör i Umeå Kommun, och lade ned stadens krans, en av många kransar som samlades framför monumentet. Jan gav tillåtelse till undertecknad att namnge honom i denna artikel på Becken-Webben. Jan hade även gamla bekanta i Hörneå by, visade det sig. Dessutom räckte Jan över sitt skrivna tal till undertecknad, och som här kan publiceras och som sätter bra ord på högtiden.

Idag hedrar vi minnet av överstelöjtnant Duncker som år 1809 stred för det som då var Finland och Sveriges gemensamma land.

Han avled efter sina skador i striden här i Hörnefors för 212 år sedan - men minnet lever vidare.

Idag 5:e juli är en påminnelse om hur viktigt det är att slå vakt om vårt land och även en påminnelse om Sveriges och Finlands starka gemensamma band.

Umeå kommun vill med denna kransläggning uppmärksamma och högtidlighålla detta faktum.

Vi skänker en tacksamhets tanke till såväl Duncker som övriga som stred här i Hörnefors och jag vill även å Umeå kommuns vägnar tacka arrangörsgruppen som anordnar detta.

Tack!

Erik Eriksson och Mervi Sallinen

Bild 3. Erik Eriksson och Mervi Sallinen, båda Hörnefors. Erik är den som hållit i många trådar kring minnesdagen, sedan många år. Mervi är tidigare Becken-bo, här som del av fanvakten från Hemvärnsbataljonen i Västerbotten.

En solig sommardag som läggs till minnet av Duncker och de övriga som drabbades år 1809.

Gunnar Engström, 2021-07-05

Hörneå bys hemsida www.becken.se