Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

ABS grävmaskin hos Johan i Vretstorp

Arbete i historisk tid

Hörneås historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

ABS grävmaskin hos Johan i Vretstorp

Här förflyttar vi oss drygt 70 mil söderut till Vretstorp mellan Örebro och Laxå. Där finns en ABS grävmaskin, vilket Becken-Webben fick information om i ett mail från Fredric Larsson. Fredric hade läst en gammal artikel på Becken-Webben om "Den gamle grävmaskinisten", och Fredric kände igen en av maskinerna hos en nära granne till honom, vid namn Johan. Fredric mailade till Redaktionen 2016-01-21 och berättade följande (vi avidentifierar Johan, medan Fredric givit klartecken att hans namn publiceras på Becken-Webben):  

Hej! Jag läste artikeln om grävmaskiner. Bild 7 visar ett grävaggregat med okänt fabrikat. En sådan maskin finns idag fullt fungerande utanför Vretstorp i Närke hos Johan H…. Han visar säkert om intresse finns.

Med Vänlig Hälsning, Fredric Larsson

Fredric återkom efter att Skribenten berättat om Lars Abrahamsson, som kört en ABS i Norrköping (läs via denna länk).

Hej! Vad roligt!
Jag känner Johan och bor nära. Han är pensionär och gillar veteranfordon. Han deltog exempelvis på plöjnings-SM i Skyllberg i höstas med sitt grävaggregat. Det var mycket uppskattat att se i drift. 

Med Vänlig Hälsning, Fredric Larsson

Gamla grävmaskiner är av stort intresse! Det är många läsare som hört av sig till Redaktionen angående artiklarna om gamla traktorer och grävmaskiner. Becken-Webbens utsände (undertecknad) planerar att söka upp Johan och Fredric i Vretstorp för ett studiebesök, då tillfälle ges.

Bild 1. En ABS grävmaskin som är fint renoverad och kan beskådas på Vännäs motormuseum.

Gunnar Engström, 2016-01-28

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se