Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

30-års-minnet av Hörnefors sulfitfabrik

- Artikel 3

Hörnefors fabrik

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

30-års-minnet av Hörnefors Sulfitfabrik

Artikel 3 - 1930-talet

Vi adderar lite minnesbilder över Hörnefors Sulfitfabrik, från 1930-talet. Mer detaljer om denna serie återfinns i föregående artiklar, 1 och 2 från tidigare decennier. Fabriken körde således igång år 1906 men det tog något år innan man kom upp i full produktion.

 

Bild 1c. Ett vykort över Hörnefors Sulfitfabrik.

Årtalet för bild 1c är lite oklart. Utifrån förekomst av ett syratorn och hur växligheten frodas, och inte minst skymmer syratornet, är tron att fotot togs under sent 1920-tal eller några år in på 30-talet. Just detta foto hittades i fotografen Algot Engströms arkiv. Fotot har redan figurerat på Becken-Webben i en tidigare artikel. Det intressanta var att Becken-Webbens vykortsexpert Rune Öström i Rosersberg (född i Håknäs) därefter skickade några vykort över Fabriken. Bland dessa återfanns bild 1c. Således är vykortet spritt för vinden och återkommer digitalt till Hörneå efter minst 80 år.

Bild 2c. Hörnefors Sulfitfabrik år 1934.

Bild 2c är tagen ur boken Hörnefors Historia. Liksom bild 1c har ovanstående foto redan visats på Becken-Webben i ett annat sammanhang. Tillgången på bilder från 1930-talets fabrik är begränsat. Personerna i bild är dessutom namngivna i den tidigare artikeln. Här synar vi istället industribyggnaderna i bakgrunden, inte minst syratornet. Tornets relation till skorstenen för tankarna till att fotografen stått med ryggen mot magasin, hamn och fabriksvik.

Bild 3c. Raseri i Hörnefors.

I en tidningsartikel från andra världskriget berättades om ”Raseri i Hörnefors”. En första tanke ägnas de tidigare konflikter som utspelat sig mellan Frans Kempe (industriidkare) och vissa arbetare vid fabriken, däribland Johannes Norgren. Svaret på frågan var istället en gigantisk ställning som man lät falla till marken. Bilderna togs således under världskriget, men får sortera under 1930-talet.

Bild 4c. En byggnadsställning dammar upp marken då den landat horisontellt.

Rune som skickat bilderna till Redaktionen berättar att tidningen ägnat hela två sidor åt historien. Kortfattat kan man läsa följande:

”För någon tid sedan färdigställdes en svavelkisugn vid Hörnefors Sulfitfabrik i Hörneå – tillhörig Mo och Domsjö. Bilderna på dessa sidor visar den radikala metod, efter vilken den höga byggnadsställningen togs ned. I en av bilderna ses sex arbetare med den långa draglinan, och på den andra ses ställningens väg mot förintelsen. Bakom en knut tittar ett ansikte försiktigt fram och beskådar konstruktionens ändalykt.”

Tidningen tycks ha varit en veckotidning som gavs ut i hela landet. Man förundras över hur denna lokala företeelse i Hörnefors blev riksangelägenhet, hur en byggnadsställning skrotas. Man noterar även hur namnet ”Hörneå” fortfarande levde kvar, att Hörnefors Sulfitfabrik inte låg i Hörnefors utan i Hörneå. Historien kring detta har vi även berört i tidigare artiklar.  Fotograf till ovanstående bilder lär ha vara den rikskände KW Gullers, ett namn som inger respekt hos journalister och fotografer. Således har självaste Gullers besökt Hörnefors en gång i tiden, och riggat upp sitt stativ på fabriken.

Bild 5c. Hedersmedborgare Carl Kempe vid sin 50-årsdag 8 december 1934.

Ovanstående bild återfinns i boken Hörnefors Historia. Den berättar hur Carl Kempe ärades att bli Hedersmedborgare i Hörnefors i samband med sin kommande 50-årsdag. Bilden är inte så intressant, men när man läser texten, eller snarare det som inte står i texten bildas en intressant historia. Vi återger orden:

”I anledning av Direktör Carl Kempes snart stundande 50-årsdag beslöts enhälligt att Hörnefors socken även såsom sådan skulle deltaga i den hyllning som på den dagen säkerligen från både korporationer och enskilda komma att strömma honom till mötes.

Med hänsyn till de utomordentliga insatser Direktör Kempe personligen och i egenskap av chef för Mo och Domsjö aktiebolag, fullföljande exemplet från sin fader, kommunens grundare och donator Herr Doktor Frans Kempe, gjort för främjandet av socknens vidare utveckling på olika områden och tryggande av dess ekonomiska grundval icke minst under nyss genomgångna depressionstid, ansågo sig kommunalfullmäktige icke bättre kunna giva ett enkelt men värdigt uttryck för sin djupa erkänsla och varma hyllning för honom på hans högtidsdag än genom att kalla honom, Direktör Carl Kempe, att för all framtid vara hedersmedborgare av denna Hörnefors Kommun.

Åt undertecknad, fullmäktiges ordförande, samt Kyrkoherden Klas Sundelin uppdrogs att avfatta och till Direktör Kempe överbringa, jämte utdrag av detta protokoll, ett å pergament präntat kallelsebrev till denna värdighet.

Att justera dagens protokoll valdes EV Renström och EJ Norgren”

Det högtravande språket berättar om en stor tacksamhet. Först blir man lite förvirrad vad som åsyftas med Kempes ”fader”, och vad han hade med saken att göra. Alla hittillsvarande artiklar på Becken-Webben har berört Frans Kempe. Frans far, Johan Carl, grundade företaget Mo och Domsjö, men dog redan år 1872 och torde inte vistats allt för mycket i Hörnefors. Här stiftar vi istället bekantskap med Frans son Carl Kempe som tagit över sysslan att koka sulfitmassa, bland annat. Frans dog 1924. Vi får återkomma till sonen Carl Kempe i någon framtida artikel.

I övrigt kan man ju tycka ett det fina dokumentet borde ha varit skrivet på papper från Fabriken i Hörnefors, och inte på pergament såsom uttryckligen anges. Däremot, sista raden är ytterst intressant, att EJ Norgren uppdrogs att justera protokollet. Herr Renström signerade dokumentet, men inte Johannes Norgren. Istället för Johannes signerade Tycho Karlsson. Man kan tro att Johannes Norgren, utifrån den historia som berättas i tidigare artiklar på Becken-Webben, avböjde att signera. Extra tydligt blev detta då hans namn står skrivet men signaturen är en annan, en nagel i ögat för klanen Kempe på Carls egen 50-årsdag. Johannes hade nog inte glömt 1910-talet, att läsa om i en tidigare artikel.

Gunnar Engström, 2012-02-24

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se