Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Hörneå 2023

Året i bild

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Året i bild - 2023

Årskavalkaden för år 2023 - ett år med fortsatt krig av herr Putin, svensk förhoppningar om NATO-medlemskap, inflation och annat diverse.

Björk

Hörneå Isbaneförening - 1959

Under genomläsning av protokoll från Hörneå bys samfällighetsförening hittar man en bok som inte innehåll så mycket mer än tomma sidor: Hörneå bys isbaneförening från 1959.

Hörneå isbaneförening

Bild 1. Protokollboken för Hörneå bys Isbaneförening.

Vi återger protokollet från 1959:

Protokoll fört vid mötesförhandlingar i Hörneå bys isbaneföreningslokal onsdagen den 2.12.1959.

För att leda kvällens möte valdes K-E Bergström, sekreterare B Forsgren och justeringsmän Helge Eriksson och Gustav Jonsson.

K-E Bergströms hade erhållit uppgifter från ordf. i Hörnefors ungdomsråd Agda Gidlöf, ........ se originalartikeln för mer information.

Grabbarn i Becken

Bild 2. Ur artikeln Becken Hockey, om att "grabbarna tar igen sig efter hockeymatchen". Två kända är från vänster Esbjörn Lundström och i mitten Rolf Rehnmark.  

Björk

Bert-Åke Varg - till minne

Skådespelaren Bert-Åke Varg dog på nyårsafton 2022-12-31 - ett sorgligt besked i radion på nyårsdagen. Bert-Åke blev 90 år, vilket uppmärksammades.

På Becken-Webben mindes läsare Bert-Åke Warg.

Bert-Åke Varg 1954

Bild 1. Bert-Åke Varg uppträder på Solgården i Hörnefors.

Björk

Storskifte 1778 i Hörne och Bäck - Del 1

Hur dagens samhälle formats är en process över 1000-tals år. Detta tema återkommer i olika faser på Becken-Webben under året. Inledningsvis studeras byns Storskifte och därefter Laga Skifte.

Hörneå

Björk

Snöskoter i Hörneå 2023

Snösäsongen 2023 är imponerande. Ett snödjup på gården uppmättes till hela 1.55 cm. Inte lika imponerad är man över snöskoteråkare - igen.

Snöskoter i Hörneå 2021
Mjösjömyren - 2019
Vinterpromenad 190112 - 2019
Mellandagsreportage - 2013
Tords tankar om snöskoter - 2010

Skoterelände

Bild 1. En skylt inköpt i Lycksele för många år sedan, kom nu fram ur gömmorna.

Arctic cat

Bild 2. Avslutar med en bild från 2021, nedanför bybon Tord Fröling. I förgrunden en Arctic Cat Anno Dazumal - att beskåda på Norrbottens Museum. Hur den kommit till Hörneå kan man fundera på?

Björk

HUGÅS VERANDA - ett ställe att längta till

Becken-Webben uppmärksammar företagande i närområdet, i detta fall "HUGÅS VERANDA i Hörnefors. Detta återkom med ett reportage under sommaren 2023, och likväl under hösten.

HUGÅs veranda

Bild 1. Anders Asplund och Catherine Berglund framför skylten till HUGÅS VERANDA i Hörnefors.

Hugås veranda

Bild 2. En bild från HUGÅS veranda vid valborg 2023. Då var inte affären formellt öppnad men likväl fanns blommor.

HUGÅs veranda

Bild 3. Här ses Veronica Åhman från grannbyn Ängersjö som säljer egna produkter.  

Björk

Pollineringsakuten rycker ut till Ängersjö

Pollinering är en av byggstenarna i det ekologiska systemet. Brist på pollinering leder till brist på mat, i detta fall bär. Detta föranledde Gunnar Alskog i grannbyn Ängersjö att åter kontakta Skribenten. Förra gången var sommaren 2021 då brist på humlor och blomflugor riskerade skörden för Alskogs ekologiska bär och grönsaksodlingar. Samma händer 2023!

Pollinering i Ängersjö

Bild 1. Pollineringsakuten rycker ut till Ängersjö.

Bin i Ängersjö

Bild 2. Vackra, stora och goda jordgubbar fotade 2021 hos Alskogs i Ängersjö. Förhoppningen är att Hörneå-bin kan bidra till bra skörd även 2023.

Björk

Affären i Hörnefors 5:e juli Anno 2023

Affären i Hörnefors kom åter 2023 - med andra ord - striden mot ryssen 1809. Överstelöjtnanten Joakim Zakarias Duncker sårades och strax efter dog av sina skador. Minnet av denna händelse upprätthålls, så även 2023.

Affairen i Hörnefors 5:e juli 2023

Bild 1. Chefen för Norra Militärregionen - vars stab har säte i Boden - håller tal.

Affairen i Hörnefors 5:e juli 2023

Bild 2. Musköter laddas tidsenligt, i detta fall av Hörneforsbon Anders Agdahl som häller fängkrut i fängpannan.

Affairen i Hörnefors 5:e juli 2023

Bild 3. Göran Backman från Oravais i Österbotten håller kompanifanan. Göran berättade om uniformsdetaljer och om hur strid mot ryssen gick till. Göran och hans kollegor i bild 4 är inte militärer utan historiker och hembygdsrepresentanter som på ett föredömligt sätt håller traditionen i liv, i Finland och i Sverige (bild 2).

Dunckers monument 2023

Bild 4. Slutresultat av dagen den 5:e juli 2023 - med mångfald av kransar vid Zacharis Dunckers monument.

Björk

Baudins Konst i Lögdeå

Brukets dag i Olofsfors gick av stapeln idag den 8 juli 2023. Ärende för dagen var dock Lögdeå strax söder om Olofsfors. Där ligger Baudins konstaffär och galleri. Glaskonstnären Linda Baudin och smeden Mattias Baudin har en affär i Lögdeå, som Becken-Webben uppmärksammade under sommaren 2023.

Baudins konst Lögdeå

Bild 1. Baudins affär och galleri i Lögdeå.

Baudins konst Lögdeå

Bild 2. Sonen Set hjälper mor Linda Baudin i affären.

Björk

Nordmalings marknad 2023

Nordmaling strax söder om Hörneå/Hörnefors har en återkommande sommarmarknad, som brukar besökas av många Becken-bor.

Nordmalings marknad 2023

Bild 1. Marknadsgatorna har tätt med besökare och blir därför svårfotade. Denna bild är istället taget från kyrkogården tvärs över gamla Riks-13 (föregångare till dagens E4) som går genom Nordmalings centrum och här ses korsningen mot Storgatan söderut.

Nordmalings marknad 2023

Bild 2. Storgatan i Nordmaling har varit en marknadsplats redan i historisk tid. Denna bild kan beskådas i kyrkomuseet, se text nedan. Till bilden sägs att "den gamla marknaden upphörde 1919", för att senare återkomma under perioder.

Nordmaling håller stilen genom att exponera ett mycket vackert, prydligt och informativt hembygdsområde. Becken-Webbens Redaktion gjorde ett besök - som en tillflykt bort från marknadsområdets trängsel och skränande musik med hip och hop och allehanda pop. Tyvärr synes hembygdsföreningen kämpa med sin fortlevnad.

Nordmalings marknad 2023

Bild 3. Nordmalings hembygdsområde med Redaktör Lena Lindholm i förgrunden. Tyvärr berättas att Nordmalings hembygdsförening har problem med återväxten bland medlemmar och riskerar att läggas ned.

Nordmalings marknad 2023

Bild 4. Ett hus att besöka på hembygdsområdet i Nordmaling.

Björk

Brännbollsyran 2023 - Långed

Förra året spelades brännbollen i Hörneå. År 2023 låg spelplanen i Långed

Brännboll Långed 2023

Bild 2. Långed bygdegård ligger centralt i byn, och bakom den finns en stor gräsplan som lämpar sig för allehanda sport.

Brännboll Långed 2023

Bild 2. Trots att Hörneå slår bollar i massor så vinner Norrbyn denna match!

Björk

Härnösands bilmuseum

Ett norrländskt besöksmål – Härnösands bilmuseum.

Härnösands bilmuseum

Bild 1. Härnösands bilmuseum, med en Volvo P1800 ovanför entrén.

På Becken-Webben finns ganska många artiklar om bilar, i olika former och skick. Det närmaste vi kom Härnösands bilmuseum var då veteranbilsklubben "Nail Heads" gästade byn 2014.

Härnösands bilmuseum

Bild 2. En T-Ford.

Härnösands bilmuseum

Bild 3. En Cadillac Coupé 370A 1931.

Becken-Webben är fri från reklam men uppmärksammar gärna det som är unikt i Norrland, inklusive Härnösand. Ett ställe att besöka.

Björk

Brand på Bruket - igen

Det brinner inte så ofta på Bruket i Hörnefors, men så skedde natten mot söndag den 13:e augusti 2023. Det var en av herrgårdsflyglarna som sorgligt brann ned till grunden. Sist detta hände var för 120 år sedan då självaste herrgården – eller ”förvaltarbostället” som det då benämndes - gick upp i rök med dödsfall som följd.

Brand på bruket 2023

Bild 1. Det som återstår av flygelbyggnaden på Bruket någon dag efter branden (Foto Gunnar Engström). Huset var identiskt med det i bakgrunden, två flyglar vända mot varandra.

En ny förvaltarbostad no2 byggdes upp vid 1900-talets början, som sedermera flyttades över Hörneån. Kvar på järnbruksområdet blev de två flyglarna som tjänat som bostadshus. Nu är endast ett kvar - lite sorgligt.

Björk

Riks-13-loppis 2023

Sensommaren brukar innebära evenemang, såsom höstmarknaden på HUGÅ i Hörnefors. Helgen dessförinnan, den 26:e augusti, var det loppis utmed både Riks-13 och i Hörnefors. Den senare bjöd även på den anrika löptävlingen ”Hörnforsvarvet”.

Riks-13

Bild 1. Riks-13 – den gamla kustlandsvägen – dåtidens E4.

Riks-13

Bild 3. Lögdeå LIFVS - alldeles nyöppnad - en ”handla-själv-affär”. I texten berättas dramatiken kring denna affär som tros byta namn i nära framtid.

Björk

Hahlins råttbo 2023

Titeln låter ju inte så trevlig, däremot var det med glad min som grannen Ulf Hahlin kom rullande med skottkärran. I denna fanns ett råttbo.

Råttbo 2023

Bild 1. Ulf kom med en stubbe, med ett sensationellt fynd. Här ses Redaktör Lena Lindholm bevittna fyndet, lite avvaktande ifall en råtta skulle hoppa upp ur boet.

Råttbo 2023Råtta 2022

Bild 2, 3. En bild från artikeln ”Råttor och sork 2022”, då Ulf Hahlin visar upp en präktig råtta. Denna kan ha varit byggmästaren till det som ses i övriga bilder i dagens artikel.

Råttboet är härmed dokumenterat. Frid vare med råttorna.

Björk

Strömsör - en historisk plats - artikel 1

Strömsör är en vacker plats invid den gamla bågbron över Öre älv. Så var även fallet för drygt 100 år sedan då platsen blev säte för vård och utbildning. Här etablerades två projekt, dels Strömsörs lanthushållningsskola dels Strömsörs "vanföreanstalt". Fokus i denna artikel är på Strömsörs lanthushållningsskola även om det visar sig att dessa hade en gemensam tillblivelse. Historien är intressant men samtidigt komplicerad och ganska lång. En initial tanke att skriva en artikel övergår fort till att dela upp materialt i flera artiklar på Becken-Webben - 4 st! Den inledande artikeln kan läsas via denna länk.

Strömsör

Bild 1. Strömsörs lanthushållningsskola, eller egentligen dess mangårdsbyggnad. På verandan ses vinkande elever vilka vi återkommer till i framtida artiklar.

Foton ovan är av den kvinnliga fotografen Hanna Bäckman (f1875 - d1963) från Nordmaling. Hon återkom i artikel 4 i denna serie.

Björk

Till minne av - Bertil Forsgren

Bybon Bertil Forsgren gick ur tiden under hösten 2023. Bertil blev 95 år. Detta uppmärksammades naturligtvis på Becken-Webben.

Bertil Forsgren

Bild 1. Bertil Forsgren i Becken by, Juldagsmorgon 2016.

BP Hörnefors

Bild 1. Bertil Forsgren tackar första kunden på BP-macken i Hörnefors, vid början av 1960-talet. Kunden var bybon Göta Olovsson. Ur boken Hörneå - vår by, dess historia 1999.

Björk

Personer med koppling till Hörneå 7:48

och

Wännmans 7:48 - nu Sallinen och Höglander

Mervi Sallinen, en tidigare bybo, hörde av sig per mail om en historia kring ett hus i byn. Egentligen avser det två hus på samma tomt. Där, för några år sedan renoverades taket på den mindre stugan och där hittade man en hög med tidningar, brev och böcker som man överlämnade till Redaktionen. Högen gav upphov till titelsidan "Fynd på Wännmans vind" i januari 2021.

Mervi Sallinen hade gjort en utredning kring boende i fastigheten där hennes son nu bor.

Det började 1784 med
Olof Olofsson som föds i Rättvik Dalarna.

Och - slutar 2016 med
Sonen Andreas Sallinen och hans sambo Madeleine Höglander med barnen Melwin, Vincent, Vilma (född 2019) - tar över gården efter Göran Svensson, som flyttar ut i Lillhuse!

Björk

Strandgården år 1685

I en herrans massa artiklar analyseras landhöjningen kring byarna Bäck och Hörne. För 8000 år sedan låg dessa djupt under vatten, men började titta upp kring år 1000. Med början 1685 studeras "riktiga kartor" hämtade från Lantmäteriet historiska kartdatabas.

Fokus är även kring hamnarna vid

1) Bäcksvadet-Skeppsholmen-Bjennön
2) Hamnskär
3) Storhamnen

Bäcks by 1685

Bild 1. Karta 1685. Detaljer beskrivs i texten nedan.

Björk

Skyltsöndag i Hörnefors 2023

Årets skyltsöndag besöktes i Hörnefors.

Jul på HUGÅ 2023

Bild 1. Julmarknad vid HUGÅ i Hörnefors.

Becken-Webben har tidigare uppmärksammat HUGÅ; exempelvis "HUGÅS VERANDA - ett ställe att längta till" och "HÖST på HUGÅ - 2023".

Jul på HUGÅ 2023

Bild 2. Här sitter självaste JULTOMTEN och TOMTEMOR.

Veronica Åhman på HUGÅ

Bild 5. Ett av många marknadsbord - i detta fall Veronica Åhman från Ängersjö. Hon omnämndes även i artikeln "HUGÅS VERANDA - ett ställe att längta till".

Jul på HUGÅ 2023

Bild 6. Tomtehästen erbjöd ridning för barn.

Björk

Jul för Rut 1978

Olofsfors - Mo- Lögdeå - Aspeå

Rubriken till denna artikel är kryptisk - detta hände sig vid den tiden "Riks-13" var kung över loppisar, i Aspeå den 26:e augusti anno 2023.

Aspeå lampa till Rut 1978

Bild 3. Lampan med originalskärmar, att läsa mer om via denna länk.

Olofsfors 2023

Bild 5. Julgranen vid Olofsfors Järnbruk - en ofta fotad gran - och en plats som förekommer i många artiklar på Becken-Webben genom åren.

Olofsfors 2023

Bild 6. Olofsfors masugn. Ett vintermotiv som leder tankar till TV-produktionen "Kråkguldet". En sådan tanke lär förutsätta att man var ung på 1960-talet.

Mo 2023

Bild 7. Adventskonsert i Salem-kyrkan Mo.

Björk

Redaktionen missade tyvärr julgröten 2023, och diverse annat.

Björk

Gott Nytt År 2024

Björk

 

Gunnar Engström 2023-12-30

Besökare

Hörneå bys hemsida  www.becken.se