Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Övre Bruket 1852 - del 8

Bruket i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Övre Bruket 1852 - del 8

Artikelserien om "Bruket" gäller även "Övre Bruket", uppströms Hörneån. Denne del av bruket beskrevs i en artikel från 2016, baserat på en karta från 1878. Här går vi tillbaka till 1852. Återigen är det en planskiss kopplad till en brandförsäkring som ligger till grund, hittad vid Riksarkivet.

Övre bruken 1852

Bild 1. Övre Bruket 1852. Ett utsnitt av en större karta. Se text för detaljer.

Den förklarande texten i bild 1 är svår att utläsa, då Riksarkivet inte erbjuder tillräckligt hög upplösning. Man kan dock urskilja

1) Stångjärnshammare
2) Kolhus
3) Järnbod
4) En av tre manskapsbyggnader (varav en på västra/södra sidan ån).

Vi låter motsvarande bild från 1878 vara kvar i bild 2. Man ser ganska stora skillnader mellan dessa planskisser. En förklaring är att hammarsmedjan brann 1872 och byggdes upp på nytt. Förmodligen passade man på att rationalisera och expandera verksamheten.

Karta Övre Bruket

Bild 2 Planritning efter brandförsäkring 1878. 1) Hammarsmedja 2) Valsverk 3) Järnbod 4) Gnisterhus 5) Gjuthus 6) Blåsmaskinhus 7) Hemlighus (dass) 8) Skjul 9) Labbi 10) Kolhus 11) Kolbro 12) Klensmedja 13) Arbetarbostad 14) Vedhus 15) Fähus 16) Boningshus. Se mer i tidigare artikel.

Idag finns tyvärr inget kvar av Övre Bruket, bortsett från några av manskapsbyggnaderna. Platsen vid Övre Bruket är fortsatt populärt för fiske, och även som badplats för den som känner till stenarna under vattnet.

Gunnar Engström, 2021-06-22

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se