Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Åtta Runt Öre - 16 km

Reportage

Sevärdheter och utflyktsmål

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Åtta Runt Öre - 16 km

Ytterligare ett vandringsreportage från grannbyarna Öre, Håknäs och Långed, med den kryptiska rubriken om "åtta öre". Åttan syftar på hur sträckan ser ut från rymden! Genom att passera bron i Håknäsbacken både på fram och återvägen får man den form som bild 1 visar. Detta är lämpligt ifall man vill tillryggalägga extra 2 km, ifall man tycker att 14 km blir för kort, såsom i tidigare artiklar.

Bild 1. Runda om 16.3 km runt broarna. Bron E4 vill man däremot undvika.

Egentligen var åttan 16.3 km, men detta inkluderade lite fotoövningar i höjd med bron i Håknäs. Här utforskades ruinen efter vattenkraftverket som Rune Öström berättade om då blixten slog ned och antände angränsande gårdsbyggnader, för länge sedan. Vi återkommer till detta längre fram i denna artikel.

Bild 2. Våren är kommen, och denna artikel får index-klassning på webben som "vårvandring" istället för vintervandring.

Rune Öström kommenterade en sk korvsjö i Långed, som Redaktionen ska göra ett reportage om när snön försvinner ur skogen. En korvsjö är en gammal älvfåra, i detta fall Öre älv som avsnörts då älven hittat en ny väg. En annan sjö är den i södra Håknäs utmed vägen mot Öre. Den kallas "Gammtjärn" och ser misstänkt ut som en gammal "korvsjö" (en rest av en tidigare älvfåra, men där älven hittat ny sträckning). Oavsett fornhistoria är denna sjö inmutat av ett par sångsvanar, som nu återkommit, se bild 3.

Bild 3. Sångsvanarna i Gammtjärn, som just för tillfället har en akrobatisk övning utan att gå närmare in på detaljer.

Öre älv har stort vattenflöde för tillfället, efter en varm period och snösmältning. I bild 4 och framåt kollar vi in ruinerna efter det gamla vattenkraftverket. Läs mer i Rune Öströms berättelse.

Bild 4. Öre älv på bredden i panorama, fotad från dammarna vid det gamla kraftverket.

Bild 5. Öreälv på höjden, samma som i bild 4. Pinnbulten som sticker upp ur betongen vittnar om byggprojekt från förr.

Bild 6. Brofundamenten i Långed. När man passerar bron upplevs den som en ganska modern betongbro från ovansidan, men nedanför inses åldern. I förgrunden Redaktör Lena Lindholm.

Bild 7. Strax nedströms bron i Långed ligger resterna av kraftverket. Åter ses Redaktör Lena Lindholm, på trappan bakom fördämningen.

Bild 8. Detta verkar vara det som återstår av kraftverket idag. Frodig vegetation, där Redaktör Lena Lindholm står mitt i byggnaden. Till höger ligger vattenkanalen, som nu är en fåra i forsen. Dammluckor är bortruttnade och idag ersatta av allehanda stockar och bråte som täppt till gluggen. Skulle denna propp brista med nuvarande vattenflöde lär man få bada. Lite risker får man ta för att göra reportage.

Vandringen gjordes 28 april. Artiklarna på Becken-Webben har tunnats ut under senvåren pga mycket annat jobb, och snart kommer bi-säsongen igång dessutom. Men, några artiklar till kan det bli.

Gunnar Engström, 2019-04-30

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se