Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Ågern PINAN

Ågern - rubriksida

Startsida

Ågern "PINAN"

Det finns ett hus i listan av bostäder som inte givits ett nummer. Istället kallas det för "PINAN". Huset var litet och man förmodar att dess namn anspelar på storleken och troligen att standarden var dålig. Huset är ritat på samma blad som ett annat litet hus, med nummer 35. Något hus 35 hittas inte heller på kartan. Kartan har flera hus som inte är utmärkta med nummer, och PINAN är nog ett av dessa små hus.

Ågern 1944

Bild 1. Karta över Ågern.

Ågern PINAN

Bild 2. Ågern "PINAN".  

I PINAN bodde i maj 1944:
1) Östen och Judith Svensson -barn- Harriet, Barbro, Enar

Gunnar Engström, 2016-04-10

Besökare