Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Ågern nr 56

Ågern - rubriksida

Startsida

Ågern nr 56

Hus nr 56 var granne med 55:an i föregående artikel, och likt de förra hade även 56:an ett annex med boenden. Nr 56:an låg granne med affären utmed Bangatan. Affären, känd som "Koopera", har beskrivits i tidigare artiklar på Becken-Webben, som var ett stort Hotell innan det byggdes om till affär.

I arbetet "Vem bodde var 1944" berättas att hus nr 56 kallades "Ester Anderssons gård". Detsamma gäller några andra mindre hus utspridda utmed Bangatan. Kanske fanns dessa hus på Ågern redan innan Fabriken byggdes, och att husens tidigare ägare eller deras barn fanns som hyresgäster hos Mo och Domsjö AB.

I fråga om just Ester Andersson berättas att hon var "Brödförsäljerska", och det är ju inte ett yrke inom en Sulfitfabrik. Tillsammans med Ester namnges en man på följande sätt "Lars (Gustav) Burman", och att de inte hade några barn. En första tanke var att det var sammanboenden, med olika efternamn, nog ganska ovanligt då och mer vanligt idag. Men, tolkningen blir nog ändå att Ester och Lars var gifta med samma efternamn (Burman), och att Ester hette Andersson som ogift (eller i tidigare äktenskap). Detta kan stödja teorin om att huset gått "i arv", till dottern Ester som gift sig med Lars.

Annexet är intressant, där fanns "Säfströms Herrekipering".

Ågern 1944

Bild 1. Karta över Ågern.

Ågern nr 56

Bild 2. Ågern nr 56

I hus nr 56, Ester Anderssons gård, bodde i maj 1944:
1) Ester och Lars (Gustav) Burman

Annex till 56:an, där bodde
2) Haldo och Anny Nilsson -barn- Wallis

I senare skede fanns i annexet
3) Säfströms Herrekipering

Gunnar Engström, 2016-04-16

Besökare