Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Ågern nr 55b

Ågern - rubriksida

Startsida

Ågern nr 55b

Utöver hus nr 55 fanns ett annat hus med nummer 55b. Var detta låg framgår inte av någon tillgänglig karta. Mer än så kan inte sägas.

De boende är kryptiskt namngivna. Förutom Ivan och Svea Hammarström bodde "syskonen" där. Det framgår inte om dessa är syskon till någon av paret Hammarströms. Förmodligen är det en separat syskonskara i en separat lägenhet som bor tillsammans med efternamn Backlund.

Ågern 1944

Bild 1. Karta över Ågern.

Ågern nr 55B

Bild 2. Ågern nr 55b

I hus nr 55b bodde i maj 1944:
1) Ivan och Svea Hammarström -barn- Curt
2) Syskonen; Anna, Elise, och Magnus Backlund

Gunnar Engström, 2016-04-12

Besökare