Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Ågern nr 45 - Sjövillan

Ågern - rubriksida

Startsida

Ågern nr 45 - Sjövillan

Hus nr 45 kallades "Sjövillan" vilket antyder att det låg nära vattnet. Huset hittas inte på kartan i bild 1. Däremot är det numrerat på en annan karta på Becken-Webben, som läsaren Torsten Andersson skickade in 2014. Den senare kartan återges som bild nr 2 nedan, och hus nr 45 ses i nedre högra hörnet mot vattenkanten till.

Ågern 1944

Bild 1. Karta över Ågern.

Ågern Torsten Andersson

Bild 1. Karta över Ågern, från läsaren Torsten Andersson.

Ågern nr 45 Sjövillan

Bild 2. Ågern nr 45, kallad Sjövillan.  

I hus nr 45 bodde i maj 1944:
1) Säsongsarbetare
2) De familjer som hade reparation av sina ordinarie lägenheter

Gunnar Engström, 2016-04-11

Besökare