Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Ågern nr 43 Paviljongen

Ågern - rubriksida

Startsida

Ågern nr 43 Paviljongen

Hus nr 43 är markerad till vänster i kartan (bild 1), dvs norrut utmed Bangatan. Huset såg ut som en danspaviljong, och så var det. Dessutom var det ett tillhåll för skomakare Helge Lindgren.

Ågern 1944

Bild 1. Karta över Ågern.

Ågern nr 43 Paviljongen

Bild 2. Ågern nr 43, den så kallade Paviljongen.  

Nr 43 "Paviljongen" har uppmärksammats i tidigare artiklar på Becken-Webben. För ganska precis två år sedan hörde Gunnar Johansson av sig om Ågern, och livet där. Gunnar hade först ett minne av att Paviljongen tjänade som slaskhus. Gunnar fick därefter information av andra läsare och bekanta att slaskhuset vara en annan närliggande byggnad. Slaskhuset uppmärksammas nog inte i arbetet "Vem bodde var 1944", där bodde nog råttor istället. Gunnar Johansson berättelse finns att läsa via denna länk, men notera att han justerar sitt minne om slaskhuset i ett tillägg i slutet av den artikeln. Även andra Hörneå och Hörneforsbor hörde av sig med minnen av Ågern.

Gunnar Engström, 2016-04-10

Besökare