Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Ågern nr 42

Ågern - rubriksida

Startsida

Ågern nr 42

Detta är en parallell artikel till den om hus nr 39. Husen verkar identiska, och ligger nära varandra dessutom. Man ser även likheter med hus nr 28 och 29, som tidigare konstaterats. Av intresse för just nr 42, att huset ses på ett vykort från 1920-talet (se bild 2 kartmaterial).

Ågern 1944

Bild 1. Karta över Ågern.

Ågern nr 39

Bild 2. Ågern nr 42.  

I hus nr 42 bodde i maj 1944:
Vänster
1) Herman och Hedvig Hedin -barn- Bernt, Anders
2) Gustav och Jenny Persson (PH-49) -barn- Märta, Knut
3) Einar och Estrid Åström, inga barn
4) Karl och Elin Höök –barn- Ivan, Rune, Sven-Erik, Ingrid, Irma, Mary
5) Frans och Elin Olofsson -barn- Allan, Evert, John, Astrid, Agnes, Elna, Ingeborg
Höger
6) Selma Gidlund (änka efter Jonas) -barn- Gunhild, Astor, Anita
7) Emanuel (Manne) och Astrid Elfving -barn- Greta, Sonja, Bertil
8) Emil och Armida Abrahamsson, inga barn
9) Erik och Hulda Eriksson (PH-49) -barn- Berta, Valborg, Agnes, Gerda, Harald
10) Petrus och Ida Sjöström -barn- Klas, Harry (Pelle), Birgit

Gunnar Engström, 2016-04-10

Besökare