Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Ågern nr 41 Nordpolen

Ågern - rubriksida

Startsida

Ågern nr 41 Nordpolen

Hus nr 41 förflyttar oss längre norrut (åt vänster) på kartan i bild 1. Det var detta hus som kallades Nordpolen. Så anges i materialet "Vem bodde var 1944". Man kan tänka sig att man började bygga närmare fabriken (söderut - höger på kartan). "Nordpolen" låg dels längre bort från fabriken och i riktning åt norr dessutom.

I en annan artikelserie användes ordet "Grönland" på ett vykort från tiden. Kortet om Grönland visade sig avbilda den nybyggda "kyrkskolan" i närheten av den då likaledes nya tegelkyrkan (1907-1908 dagens Rosornas Kyrka). Skolbyggnaden ses inte på kartan (bild 1), utan ligger i förlängningen av kartans vänstra övre hörn (åt nordost). Epitetet "Grönland" kan syfta på skolbyggnaden. En alternativ tolkning är att Grönland avsåg huset där den som skrev vykortet bodde. Han som skrev kortet 1908 hette "Lambert". Han jobbade nog på den då nystartade fabriken, och kanske bodde han på Ågern som då var under byggnad.

Ågern 1944

Bild 1. Karta över Ågern.

Ågern nr 41 NORDPOLEN

Bild 2. Ågern nr 41, kallad NORDPOLEN.  

I hus nr 41 bodde i maj 1944:

Våning 2 söder
1) Artur och Anna Bylander -barn- Astrid, Britt

Våning 2 norr
2) August och Elisabeth Jakobsson (PH-49) -barn- Anton, Gustav, Axel, Bernhard, Bengt, Anny, Nora, Göta, Anna, Stina

Våning 1 norr
3) Fritjof och Jena Jonsson -barn- André, Sture, Lennart, Arne, Sven-Erik, Asta, Marianne, Vera, Karin

Våning 1 söder
4) Naima Andersson (änka efter Oskar) –barn- Gunborg, Gudrun, Viola, Ruth, Gertrud, Ingegerd, Karin, Sixten, Torsten

Gunnar Engström, 2016-04-10

Besökare