Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Ågern nr 40 och 40a

Ågern - rubriksida

Startsida

Ågern nr 40 och 40a

På kartan i bild 1 är nr 40 markerat utmed Bangatan. Därtill finns ett hus 40a som inte är markerat. Hus 40 (bild 2) verkar vara byggt i vinkel medan hus 40a (bild 3) består av en enkel huskropp. Siffran 40 på kartan verkar inte stämma med ett hus byggt i vinkel. Kanske visar bilderna istället de små husen som ligger närmare vattnet (Fabriksviken).

Ågern 1944

Bild 1. Karta över Ågern.

Ågern nr 40

Bild 2. Ågern nr 40.  

I hus nr 40 bodde i maj 1944:
Bostad 40 söder
1) Helmer och Therese Karlsson -barn- Gösta, Harry, Harald, Knut, Hedvig

Bostad 40 norr
2) Emelia Tegenfeldt (PH-49) -barn- Edvind, Ossian, Gun, Ingrid

Ågern nr 40a

Bild 2. Ågern nr 40a.  

I hus nr 40a bodde i maj 1944:
1) Ida och Oskar Tegenfeldt -barn- med familj (ej specificerat)

Gunnar Engström, 2016-04-10

Besökare