Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Ågern nr 35

Ågern - rubriksida

Startsida

Ågern nr 35

Även hus nr 35 tillhörde de små, och förmodligen inte mycket större än huset kallat "Pinan" i föregående artikel. Likt det förra så finns inte siffran 35 utmärkt på kartan. Vi förmodar att huset är ett av de små, söder om bangatan.

Ågern 1944

Bild 1. Karta över Ågern.

Ågern nr 35

Bild 2. Ågern nr 35.  

I Ågern nr 35 bodde i maj 1944:
1) Rickard Thornberg

Gunnar Engström, 2016-04-10

Besökare