Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Ågern nr 32

Ågern - rubriksida

Startsida

Ågern nr 32

Hus nr 32, eller "32:an" som den tydligen kallades, var Hörnefors största bostadshus, 1944. Det rymde 16 lägenheter i olika storlekar. Det bodde ca 60-70 personer i huset. På ritningen (bild 2) ses att huset hade två trappuppgångar, och tre skorstensmurar.

Huset låg som flertalet andra utmed Bangatan (bild 1). I övrigt, se information på rubriksidan, och kartmaterialet.

Ågern 1944

Bild 1. Karta över Ågern.

Ågern nr 32

Bild 2. Ågern nr 32.  

I förteckningen över de boende i 32:an anges två namn; Lisa Åström respektive Ernst Tjärnström, på översta raden i respektive kolumn. Det framgår inte varför dessa markeras så. Möjligen var de fastighetsskötare för respektive trappuppgång. Listan har således två kolumner, som möjligen beskriver trappuppgångar vänster och höger, familjer 1-8 i vänster uppgång och familjer 9-16 i höger uppgång i bild 2.

I listan förekommer namn skrivet inom parentes. För vissa tolkas detta som att personen avlidit i närtid. På andra ställen verkar man åsyfta "smeknamn" eller soldatnamn. Överlag noteras många änkor. Barnen verkar bo kvar hemma hos dessa, vilket kan tala för att maken gått bort i unga år. Möjligen handlade detta om arbetsplatsolyckor. Änkorna är sannerligen överrepresenterade i detta hus, och kanske var det tänkt så.

I hus nr 32 bodde i maj 1944:
1) (August) och Amanda Lundström -barn- Einar
2) Rolf och Inga Hörnberg -barn- Elisabeth Erik, Annika, Staffan
3) Klas och Thyra Rehnmark -barn- flicka?
4) Karin Johansson, änka –barn- Helmer, Hjalmar, Halvar, Ingeborg
5) Hanny Ökvist, änka efter Algot Ökvist -barn- Lisbeth, Gunnar
6) Maria Söderholm, änka -barn- Frans, John, Ruth, Göta, Gerda
7) Emil Danielsson, änka -barn- Vilmar, Alvar, Engelbert
8) Jenny Åström (Pipar-Åström) -barn- Viktor, Lars-Åke, Kjell-Arne, Lars, Alma, Thea, Ingvar, Ossian, Lisa
9) Torsten och Astrid Brännlund -barn- Tore
10) Selma Hammarberg, änka -barn- Betty
11) Sofia Backlund, änka efter Karl Backlund -barn- Torsten
12) Augusta Karlsson, änka -barn- Gunfrid, Fredrik, Folke, Lilly
13) Ingvar och Svea Gradin -barn- Bertil, Åsa
14) E.A. Jonsson (Bom) -barn- Malvina, Gunhild
15) Ernst och Ester Lundström -barn- Estrid, Aina
16) Jonas (Obbola) Eriksson -barn- Hilmar, Hilding, Gustav (Mutte), Hildur, Hillevi, Hildgard

Gunnar Engström, 2016-04-06

Besökare