Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Ågern nr 31 Paradiset

Ågern - rubriksida

Startsida

Ågern nr 31 Paradiset

Hus nr 31 finns inte på den karta som Lars G Karlsson ritat. Däremot hittas nr 30 och 32. Man tänker sig gärna att nr 31 låg i närheten av de två senare. Men så var det inte, visar det sig. Nr 31 låg utanför kartans norra (vänstra) kant, bortom hur nr 48. Detta ses på en annan karta som läsaren Torsten Andersson skickade till Redaktionen redan år 2014 (se denna länk, bild 4).

I bild 2 anges på ritningen att man ser fasaden från ”väster”. Detta berättar att huset låg med långsidan utmed Bangatan, eller åtminstone orienterad norr-söder (vänster till höger). Huset verkade vara unikt i sitt slag. Annars fanns flera identiska hus i de bilder som redovisas i arbetet ”Vem bodde var 1944”.

I en annan artikel på Becken-Webben berättas att hus nr 31 hade epitetet "Paradiset". Kanske var hus nr 31 ett bra hus att bo i?

I övrigt, se information på rubriksidan, och kartmaterialet.

Ågern 1944

Bild 1. Karta över Ågern.

Ågern nr 31

Bild 2. Ågern nr 31.  

I hus nr 31 bodde i maj 1944:
1) Våning 2 norr/öster: Arne och Ruth Ökvist -barn- Siv, Dick
2) Våning 2 söder/öster: Martin och Edla Bjuggstam -barn- Rakel, Sture
3) Våning 2 söder/väster: Egon och Wiwi Häggström -barn- Kjell-Arne, Kurt
4) Våning 1 söder/öster: Vilmar och Jenny Danielsson –barn- Mats-Åke
5) Våning 1 norr/väster: Erik och Edith Johansson -barn- Lisbeth, Margareta
6) Våning 1 öster/norr: Anton och Elsa Jakobsson -barn- Stig, Olle

Gunnar Engström, 2016-04-05

Besökare