Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Ågern nr 30

Ågern - rubriksida

Startsida

Ågern nr 30

Hus nr 30 låg utmed bangatan på Ågern, likt många andra. Huset skiljde sig i arkitektur något från de två föregående i denna artikelserie, nr 28 och nr 29. I beskrivningen av lägenheterna anges våning och olika väderstreck.

I övrigt, se information på rubriksidan, och kartmaterialet.

Ågern 1944

Bild 1. Karta över Ågern.

Ågern nr 30

Bild 2. Ågern nr 30.  

I hus nr 30 bodde i maj 1944:
1) Våning 2 söder/väster: Einra och Margin Jonsson -barn- Barbro
2) Våning 2 norr/öster: Amandus (Manne) och Edla Edlund -barn- Christina, Sigrid, Birgitta
3) Våning 2 söder/öster: Knut och Agnes Elving -barn- Börje, Olle, Pelle
4) Våning 2 norr/väster: Alvar och Frida Gustafsson –barn- Asta, Miriam, Daily, Sture, Sven-Olof
5) Våning 1 norr/väster: Olga och Augusta Nordin -barn- Carl-Gustaf, Yvonne, Frideborg, Anna-Lisa, Maj-Louise, Olga
6) Våning 1 öster/söder: Edward och Kristina Andersson -barn- Zeibrandt, Holger, Dolfrid, Elmy, Lilly
7) Våning 1 söder/väster: Egil och Selma Lundström -barn- Seth, Edvind, Kerstin
8) Våning 1 norr/öster: Johan och Ester Hammarström (PH-49) -barn- Elis, Runo, Thyra

Angivelsen "PH-49" återkommer på flera håll för boende i olika hus. Kanske står det för att man flyttade till PensionärsHem 1949?

Gunnar Engström, 2016-04-05

Besökare