Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Ågern nr 28

Ågern - rubriksida

Startsida

Ågern nr 28

Hus nr 28 var ett i raden av flera likadana. Huset placering ses mitt i kartan i bild 1. Den raka vägen som husen var uppradade efter hette då som nu "bangatan", och var just en banvall. Utmed denna banvall löpte ett decauville-spår mellan det gamla järnbruket uppströms Hörnån och hamnen vid Hamnskär.

Ågern 1944

Bild 1. Karta över Ågern.

Ågern 28

Bild 2. Ågern nr 28.  

I hus nr 28 bodde i maj 1944:
1) Elof Karlsson
2) Ivan och Hedda Persson - inga barn
3) Hugo och Astrid Hedin - barn: David
4) Nils och Hilda Persson - barn: Kjell, Ivan, Tore, Gustin, Axel
5) Axel och Amanda Lindström - barn: Gerda, Hildur, Dagmar, Judith, Ruth, Gustav
6) Arvid och Hulda Jonsson - barn: Lennart
7) Engla Andersson, änka efter Holger - barn: Anders
8) Ragnar och Thea Tornberg - barn: Inger
9) Kristina Karlsson, änka efter Erik - barn: Ture, Karl, Rudolf, Tora, Engla, Eva, Myrtha

Gunnar Engström, 2016-04-04

Besökare