Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Ågern i minne - med Torsten Anderssons karta

Hörnefors historia

Startsida

Ågern i minne - med Torsten Anderssons karta

Notera uppdatering angående Edens Lustgårdar, av Erik Norgren 2014-04-30.

Becken-Webben har i olika artiklar berättat om ’Ågern’, en del av dagens Hörnefors. Här återkommer vi till temat som en direkt följd till en nylig artikel där några gamla hus på Ågern fotograferades just innan rivning. Då var det läsaren Ulla Lindström som skickat några tidningsklipp till Redaktionen. Hus med epitet som ’Hörnefors fotbollsgård Nr 1 – 28:an’ och det ”Ruckliga Posthuset’ antyder en historia som vi här tar fasta på.

Ågern södra

Bild 1. Torstens karta över Ågern med numrerade hus. Blått i nederkant visar Fabriksvikens vatten (mot väster). Det röda huset (nr 42) är det som ses i mitten av bild 2. De två husen som markerats blått (nr 28 och nr 29) är de som visades i den föregående artikeln med Ulla Lindströms tidningsklipp, se återgivet i bild 3. Det grönmarkerade huset kallat ”Föreningshus” i kartan är dagens ”Hörneforsgård”. Om det huset kan man läsa lite i anslutning till berättelsen om fotbollslegenden Gunnar Nordahls Hörnefors och hans läderkula.

Ågern utgör en landremsa som nu förbinder ett skär i Bottenviken med fastlandet. Ett skär är en mindre ö, och då skäret sitter ihop med fastlandet är det ju inte ett skär längre, måste man ju medge. Vi återkommer till detta även för Ågern. På skäret, Hamnskär, byggdes Hörnfors Sulfitfabrik för drygt 100 år sedan. Fabriken lades ned för 30 år sedan. På Ågern byggdes en mängd hus vid 1900-talets början och man förstår att området fick en administrativ roll, som ett litet centrum. Här fanns ett postkontor, en affär, och här byggdes ett föreningshus bland annat. Hundra år tidigare hade ett liknande centrum bildats 3 km uppströms Hörnån vid dåvarande järnbruk, vattensåg, och den gamla träkyrkan . Det senare området kallas då som nu för ”Bruket”. Nu var den industriepoken över och fokus flyttades till Hamnskär och den nya fabriken.

Hus 42

Bild 2. Tyko Karlssons vykort från Ågern på 1920-talet. Notera huset i mitten, som motsvara det röda huset markerat på kartan i bild 1.

Dagens Hörnefors centrum ligger intressant nog halvvägs mellan Ågern och Bruket. Här byggdes Rosornas Kyrka och Kyrkskolan. Detta skedde ungefär samtidigt med att Sulfitfabriken blev klar, men på betryggande avstånd från densamma för att undvika luftföroreningar och buller. Här drogs även Riks-13 fram, den nya kustvägen från Håknäs via Norrbyn. Denna väg ersatte Långedsvägen från 1600-talet som gick genom vår egen by Hörneå/Becken, och Ängersjö. Idag är Riks-13 ersatt av E4.

28:an

Bild 3. Hus nr 28 i ett gammalt tidningsklipp innan rivning, se en tidigare artikel för mer detaljer.

Skribenten från Hörneå och Becken by har dålig kunskap om Ågern i Hörnefors. Kunskapen har istället vuxit fram ur diverse skrivna artiklar om industri och samhällsbyggnad. Här fördjupas detta med Torstens Andersson mail och kartor. Torsten hittade några gamla handritade fastighetskartor där dåtidens hus på Ågern är numrerade. Dessutom har Torsten påbörjat en korrespondens inom sin bekantskapskrets om husens olika funktioner och smeknamn. Vi väljer några rader ur Torstens mail. Torsten berättar om två stycken ”Edens Lustgård” och det låter ju för bra för att vara sant. Det torde vara en lustgård för mycket! Torsten torde återkomma med ytterligare information.

Hej,
Naema Anderssons familj bodde i nr 41 – kallat "Nordpolen". Familjen Nordahl bodde i nr 48 - kallat Edens Lustgård. Familjen Anton Jakobsson bodde i nr 31- kallat Edens Lustgård(?)

Jag har en ritning i skala 1:2000 över Fabriksområde och alla hus inritade från 1920/1930-talet. Kartan visar Hamnskär och upp till samhället, Rosornas Kyrka, och med statarlängan och Gamla Kyrkan, m.fl.

Glad Påsk önskar Torsten Andersson, 2014-04-17

Torstens dubbla Edens Lustgårdar gav respons. Så här skrev Erik Norgren på självaste Valborgsmässoafton:

Hej igen!
Beträffande Torsten Anderssons kartor över Ågern kan jag räta ut frågetecknet efter namnet på hus 31. Familjen Anton Jakobsson bodde alldeles riktigt i hus 31, men vad jag kan minnas kallades det för Paradiset men var i själva verket rena slummen.

Hälsningar Erik Norgren

Ågern norra

Bild 4. Torstens karta är stor och här fortsätter vi norrut utmed Ågern. Det röda huset namngivet ”Idrottshus” är dagens dito – Idrottshuset helt enkelt. 

Det som är extra intressant med uttrycket ’Ågern’ är att det är närmast okänt i den digitala världen. I Sorsele finns en holme kallad ”Stor-Ågern”. Det framkommer även att den är ”stenig”. Med detta fynd i ortnamnsarkivet behöver man inte fundera så mycket mer. Det känns fullt begripligt att samma namn passar för Ågern i Hörnefors. En holme avses ju en ö, och med detta uttryck brukar den oftast vara obebodd enligt experter på nätet. Härifrån går man vidare till topografihistoria och söker upp en gammal generalstabskarta från 1960-talet. Kartan har legat till grund för en rad artiklar på Becken-Webben över hur det såg ut en gång i tiden i vår bygd. Nu studerar vi Ågern i bild 5.

Ågern topografi

Bild 5. Det bruna avser landområden som ligger ovan 5 meters höjdkurva. Detta motsvarar ungefär 500 års landhöjning. På 1500-talet var Ågern en holme, liksom Hamnskär. Det mesta av dagens Hörnefors var tillhåll för fiskar, med andra ord grunt vatten.

I bild 5 står det inte ’Ågern’ utan istället ’Ögern’. Öger och Åger är samma sak. Stor-Ågern i Sorsele har en parallell i Ögern i Degerfors. För Ögern i Degerfors beskrivs både en holme och ett grund. Degerfors är inte Degerfors nära Karlskoga utan i Vindeln. På nätet kan man läsa att ”Degerfors socken i Västerbotten motsvarar området som sedan 1971 utgör Vindelns kommun”.

Ågern och Ögern verkar vara dialektalt för Västerbotten. Därutöver vill man gärna fundera på namnet ’Agern’. Men, något sådant ortsnamn hittar man inte. Vidlyftigt spekulerande leder till latinets ”ager” som uttryck för odlingsbar mark. Ordet ”åker” kommer ur detta via forngermanska språk till svenskan. Ågern i Hörnefors var nog inte mest känd för sin odlingsbara mark, kan man tro, vilket sätter punkt för dessa teorier.

Just som denna artikel blev skriven dök ett annat mail upp i Redaktionens brevlåda, från distanskontributör, Erik Idhult. Det är tack vare Erik som vi kunnat läsa om Postens utveckling i Hörneå och Hörnefors. Erik återkommer nu med ytterligare information Posten, och med ett nytt foto från Fabriken 1982 taget av tidningsfotografen Ulf Hägglund som vi återkommer till i senare artiklar. Dessutom nämner Erik något intressant om Ågern:

Hej,
En tredje fråga som jag vill ha hjälp med är bilder och historia från det s.k. Bråvalla ett bostadsområde som byggdes innan Ågern-området. Hit flyttade min pappa och familj 1909. Området upptog området för nuvarande föreningshuset, gamla idrottshuset.  Vem kan berätta om det?

Hälsningar, Erik Idhult, 2014-‎04-‎23

Just som man tror sig ha funnit svaren kring Ågern gör historien en avstickare till ”Bråvalla”. Tänka sig - slaget vid Bråvalla för mer än 1000 år sedan – i Hörnefors och inte som man trott i Östergötland. I Hörnefors var det nog ett sjöslag eftersom området stod under vatten, ca 5-10 meters djup. Hur som helst är det mycket intressant att namnet Bråvalla användes för över 100 år sedan i Hörnefors, att den antika historien varit levande. 

Vi nöjer oss med detta, att platsen i Hörnefors men namnet Ågern eller Ögern nog har sitt ursprung många hundra år tillbaka i tiden, som en holme! Man ser dessutom att husen på Ågern utmed ”bangatan”, ett namn som den bär efter ett gammalt industrispår från järnbruket till hamnen, byggdes på toppen av Ågern där marken var torrast och mest stabil.

Gunnar Engström, 2014-04-20