Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Ära den som Äras bör - Sörmjöle

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Ära den som Äras bör - Sörmjöle

En av sommarens högtider var invigningen av äreporten i Sörmjöle, den 6 juli, anno 2013. Becken-Webben var naturligtvis där med kameran, men tyvärr lite sent under dagen för att beskåda självaste invigningen. Brukets Dag i Olofsfors krävde också besök denna soliga lördag i högsommaren. Vi återkommer i en separat skrivelse i höstmörkret om det sommarsoliga Olofsfors.

Bild 1. Redaktör för Becken-Webben Lena Lindholm har tagit gräsmattan i besittning, framför Sörmjöles hembygdsgård, den gamla skolan.

Om Sörmjöle och äreporten – det finns ingen anledning för Becken-Webben att visa en massa bilder då dessa redan finns på Sörmjöles egen hemsida.

Bild 2. Äreporten med texten Statens välfärd – Min välfärd. Redaktör Lena Lindholm ses i nedre högra hörnet och ger perspektiv åt skapelsens storlek, dvs äreporten. I bakgrunden ses den upptimrade stugan som tros bli ett besökscentrum för Äreporten.

”Statens välfärd – min välfärd” eller på latin ”Salus publica – Salus mea”, detta var kung Adolf Fredriks valspråk inför hans kröning. Adolf föddes 1710 och dog 1771. Han tillträdde år 1751 och var inflyttad från ”Holstein-Gottorp”. Till Sörmjöle kom han 1752-08-02 under sin Eriksgata.

Adolf Fredrik hyllades i Sörmjöle med en "äreport", den som nu återskapats. Den dåtida lär ha varit byggd av snickarkunniga soldater. Den nuvarande är byggd av snickarkunniga Sörmjölebor med bybon Lennart Eriksson i spetsen.

Bild 3. Bliv himmel icke trött…..Dom reser värda stoder (dvs Sörmjöle).

Det berättas i tidningen ”Totalt Umeå” 2013-01-09 (skribent Anna Berggren) att efter det att kung Adolf Fredrik med häst och vagn passerat genom äreporten så stängdes monumentet för att stå orört i hela 18 år. Enligt legenden var det ryssen som satte stopp för vilan 1809 och drog omkull Äreporten. 

I Västerbottens-Kuriren 2013-05-17 berättas om de 350 tusen kronor som projektgruppen i Sörmjöle fått från EU. Med denna finansiering byggs det 5x5 och 9.2 meter höga monumentet, och med digitala skärmar som berättar historien kung och port. Det är bara att gratulera och imponeras.

Bild 4. En krona kröner monumentets topp, möjligen med lite österländska influenser. Effektfullt är de dioder som lyser upp i höstmörkret. 

En reflektion från Hörneå och Becken by säger att Äreporten borde ha stått i vår egen by. Kanske skulle monumentet flyttas från Sörmjöle och hit. För detta arbete finns i Becken by ett flertal grävmaskiner som kunde komma till användning. Kung Adolf Fredrik hyllades vid gränsen till Västerbotten, och den gränsen låg ju inte i Sörmjöle utan i Becken by. Inom byns domäner finns det gigantiska landmärke i form av ett påbättrat bronsåldersröse som markerade landskapsgränsen strax norr om Ängersjö på Ravelkläppen. Med stöd av detta faktum vore det således naturligt att flytta monumentet. Men, möjligen skulle ett sådant tilltag stöta på patrull i Sörmjöle.

Att Äreporten faktiskt byggdes i Sörmjöle säger en del om dåtiden. Sörmjöle var en ort av betydelse förr i tiden, och i inte minst vid 1700-talets Eriksgata. Under 1800-talet och i synnerhet under 1900-talet flyttade den ekonomiska tyngden från Sörmjöle till Hörneåns vatten och sedermera Hamnskär. Här fanns vattenkraft med en såg, ett järnbruk och sedermera en stor Sulfitfabrik i MoDo’s regi på Hamnskär. Industrierna gav ekonomiskt välstånd. Bruket (en del av dagens Hörnefors) och dess fors i Hörneån blomstrade. Om Adolf Fredrik hade krönts på 1800-talet hade Äreporten stått på ”Bruket” eller möjligen i vår egen Becken by. Men - ära den som äras bör – 1700-talets och dagens Sörmjöle!  

Gunnar Engström, 2013-11-08

Äreportens frontfigur - och inte då kung Adolf Fredrik utan Sörmjölebon Lennart Eriksson - uppmärksammades på text och bilder ovan. Så här responderade Lennart 2013-11-10.

Hej!
Trevlig uppmärksamhet från Er. Det tackar vi för, men var gränsen mellan Västerbotten och Ångermanland går är nog ett problem som inte går att lösa. Jag tror att gränserna har varit variabla genom tiderna och ibland har Norrmjöleån betraktats som gräns och den sydligaste gränsen är den ni talar om – mellan Bäcken och Ängersjö. Däremot är det ett faktum att Äreporten byggdes upp 1752 i Sörmjöle.

Med vänlig hälsning Lennart Eriksson, Sörmjöle

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se