Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Är detta Vestins kiosk?

Kenneth Eklunds bilder

Hörnefors historia

Startsida

Är detta Vestins kiosk?

Mysteriet med 'Korv-Johns kiosk' får här ny fart av ett vykort bland bilderna på Kenneth Eklunds USB. Att bilden fanns där, har Skribenten noterat. Bilden är densamma som det vykort Erik Idhult skickade till Redaktionen 2015-10-17. Men vykortet är namngivet på Kenneth Eklunds USB, som "Vestins Kiosk". För några dagar sedan ställdes frågan om just denna kiosk var Korv-Johns kiosk. Spänningen är stor.

Den som namngivit vykortet är rimligen Karl-Erik Öberg. Karl-Erik var arbetskollega till Kenneth, med intresse för gamla bilder och historia, utan att själv vara född på orten. Karl-Erik är välkommen att höra av sig till Redaktionen, vilket Kenneth förmedlat.

Erik Idhults vykort

Bild 1. Erik Idhults vykort, som han skickade till Redaktionen för drygt 3 år sedan. Vyn är "Bruksgatan". Samma vykort finns på Kennet Eklunds USB, och där namngivet som "Vestins Kiosk". Kiosken syns knappt, följ flaggstången till vänster mot marken. Där bakom en yvig björk ses den.

Det var vid denna kiosk som Lea Tegenfeldt fotograferades på 1940-talet. Är Korv-Johns kiosk densamma som Vestins kiosk, eller fanns två närbelägna kiosker? Hette, John i efternamn Vestin? En Johan Vestin hittas på nätsidan "gravar.se" vara begraven på Hörnefors Kyrkogård, men han dog redan 1922.

Kiosken utmed Bruksgatan i Hörnefors

Bild 2. Detta skulle således vara Vestins kiosk. I bakgrunden, huset med brutet tak, "Boråsboden" som även benämnts "Textillagret".

Dessutom fanns "SJ-kiosken", även den mycket nära. Dåtidens Hörnefors Centrum kanske var kioskernas högborg?

Gunnar Engström, 2019-01-26

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se