Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Är detta Korv-Johns kiosk?

Hörnefors historia

Startsida

Är detta Korv-Johns kiosk? Foto från Per Tegenfeldt

Mysteriet med 'Korv-Johns kiosk' intresserar både Redaktion och läsare. Skribenten har aldrig sett denna kiosk, men äldre bybor nämner den i olika sammanhang. Kiosken sägs ha legat där dagens ICA-Hörnan är idag. Någon sådan kiosk har Skribenten aldrig funnit i fotografen Algot Engströms arkiv. Däremot finns en Kiosk ca 100 m norrut från där Krov-John skulle ha huserat. Vi repeterar några inledande bilder från tidigare "forskningsartiklar" i ämnet, där bland annat Becken-Webbens distans-filatelist medverkat - Erik Idhult. Men först berättar vi om Per Tegenfeldts mail till redaktionen 2019-01-20, som skriver:

Hej!
Håller på att gå igenom foton från min mamma Lea Tegenfeldt. Vi kommer från Hörnefors och hon är uppvuxen där. Hittade ett foto där hon står framför en kiosk och den ser ganska lik ut som kiosken ni avhandlat i artikelns "Erik Idhults gatubild – Greta Karlsson konsulteras - del 4

Mitt foto finns det ingen information om men att döma av hennes ålder borde det vara taget runt 1940, hon är född -22 Har ni nån användning av fotot så håll tillgodo

Mvh. Per Tegenfeldt, Mariannelund

Lea Tegenfeldt Hörnefors

Bild 1. Lea Tegenfeldt framför kiosken utmed Bruksgatan, som vägen heter idag och kanske även då. Platsen är mitt mellan ICA-Hörnan och COOP. Se text för detaljer.

Per har rätt, att kiosken är densamma som tidigare visats på Becken-Webben. Nedanstående bildkavalkad kommer från artikeln 'Erik Idhults gatubild - skribentens kommentar - del 2'. Läs där och i övriga delar för mer information.

Erik Idhults vykort

Bild 2. Erik Idhults vykort som han skickade till Redaktionen för ca 3 år sedan. Vyn är "Bruksgatan", ett mycket intressant motiv att förmedla till vänner och bekanta långt bort här i världen. Poststämplat 1955. Notera kiosken i nedre vänstra hörnet.

Algots vinterbild från Brukgatan Hörnefors

Bild 3. Foto av Hörneå-fotografen Algot Engström. Bilden finns i en tidigare artikel på Becken-Webben. I bild 4 zoomas husen in längre upp utmed gatan.

Algots vinterbild

Bild 4. Samma som bild 3 men förstorat. Den röda pricken är kiosken ifråga, inklämd mellan husen.

Algots bild utmed Bruksgatan

Bild 5. Här har Algot fotat huset och kiosken sommartid. Notera björkarnas storlek som får fungera som åldersmarkör. En tro är att Algot fotograferat vägen ca 1945, men det kan vara helt fel.

Algots foto av kiosken utmed Bruksvägen Hörnefors

Bild 6. Här ses kiosken från bild 5 från en annan vinkel. "Tag det rätta - tag Cloetta" säger skylten ovan kioskfönstret. Notera att i bild 1 har kioskägaren bytt skyltarna ovan luckan, till "Cloetta - Choklad". Således är bild 1 fotat antingen före eller efter Algot var i farten.

Kiosken utmed Bruksgatan i Hörnefors

Bild 7. Här blir det mer uppenbart var kiosken befinner sig. I bakgrunden ses den gamla tygaffären, som då hette "Boråsboden" men även "Textillagret".

Bild 7 är extra intressant. Det var nämligen Korv-Johns två systrar som drev tygaffären "Boråsboden". Även Korv-John bodde i huset. Skribenten vill allt mer tro att den kiosk som ses i ovanstående bilder i själva verket är "Korv-Johns" kiosk. I så fall är tidigare lägesangivelser inte helt rätt, ca 100 m. I alla Algot Engströms bilder är det träd som växer på den plats där dagens ICA-Hörnan byggdes upp. Notera även bild 3, huset till vänster som finns kvar idag. Där låg Handlare Axel Edlunds affär, i alla fall efter att han återkom till Hörnefors på 1920-talet, med sin Beckmann Automobil.

Marabou

Bild 7. Vi zoomar in två skyltar i bild 1. Det är reklam för Marabou, CHOKO och FIGARO.

Gamla skyltar från förr ger minnen, beroende på hur gammal man är. Det finns mången samlare för gamla reklamplåtar, och i oskadat skick kan de vara tämligen dyra.

Marabou CHOKO

Bild 8. Skribenten har ett färgåterskapningsfilter i Photoshop, och med detta framträder denna bild? Läs nedan om detaljer, och där kan man även datera skyltens tillverkning till 1930-talet.

Det finns en fantastisk nät-sida där alla möjliga skyltar visas med tillägg av tillverkningshistoria. Sidan som vi här referera till heter rätt och slätt "Gamla Skyltar". Vi länkar dit och visar två bilder; 8 och 9. Således fanns inget "färgåterskapningsfilter" i Photoshop som klarade just detta. Vi ska inte göra reklam för Photoshop, vilket tyvärr inträffat här och där på Becken-Webben. Det finns många andra bild-program att använda.

Marabou FIGARO

Bild 9. Här görs reklam för FIGARO. Återigen, bilden är från nätsidan "Gamla Skyltar". Tillverkning tros vara runt år 1936. Se skylten i "original" i 1 och 7.

Det är lätt att blanda ihop alla gamla godissorter, varav många finns kvar idag. FIGARO var Marabous variant. TULO var en annan tillverkare med slogan - "Tag TULO i Tid". I bild 6-7 berättas att "Tag det Rätta - Tag CLOETTA". Bland denna reklam vi givit oss i kast med kan även adderas LÄKEROL. Läkerol ägs idag av Cloetta, från att tidigare varit ett klassisk Gävle-företag "F. Ahlgrens Tekniska Fabrik AB". Då kunde en slogan heta "LÄKEROL - den gör gott, den!", återigen berättat på en gammal emaljskylt som såldes för 5800 riksdaler år 2012. LÄKEROL har idag en modernare slogan "LÄKEROL – makes people talk". Denna ger associationer till både NOKIA och Ericsson mobiltelefoner kring år 2000, "connecting people" respektive "make yourself heard". Den förra av dessa slogans ansågs vara bättre än den senare, och se hur det gick, oavsett slogan. Det var tider det - "alla tiders"!

Vi avslutar denna artikel med att åter ställa frågan; Är det Korv-Johns kiosk vi ser i bild?

Gunnar Engström, 2019-01-20

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se